Kuldīgas novadā aicina uz tradicionālās kultūras svētkiem “Mundra diena Turlavā”

Publicitātes foto

Sestdien, 8. jūnijā, Kuldīgas novada Turlavā, Dižgaiļu estrādē un parkā notiks tradicionālās kultūras svētki “Mundra diena Turlavā”, kuros Kuldīgas novada amatiermākslas kolektīvi dziedās, dejos, rādīs krāšņākos tautastērpus un amatnieku darinājumus.Ieeja visos pasākumos ir bez maksas.

Tie būs svētki gara spēkam un aizrautībai, ko mums ikdienā dod tautas māksla, vispieejamākā un populārākā māksla pasaulē. Programmu visas dienas garumā veidos Kuldīgas novada kori, deju kolektīvi, ansambļi, kapelas un folkloras kopas, kā arī lietišķās un tēlotājmākslas studijas. Programmu bagātinās viesi no kaimiņu novadiem, kā arī Latvijas Nacionālā teātra aktieri Zane Jančevska un Mārtiņš Egliens.

Pasākuma programmā:

12.00 Dižgaiļu estrādē – Muzikāla, izzinoša un mundra iesildīšanās dienai ar viktorīnām un kapelu “Kā ir, tā ir”. Vada Inese Afanasjeva.

13.00 Dižgaiļu estrādē – Turlavas kolektīvu sveiciens svētkos. Piedalās Turlavas pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Viola”, Turlavas pagasta meiteņu ansamblis, Turlavas mazo bērnu deju kolektīvs un Turlavas meiteņu deju kolektīvs.

13.30 Dižgaiļu estrādē – "Kuršu ķoniņi cauri paaudzēm". Grāmatas zinātniskā redaktore Janīna Kursīte, autori Agris Dzenis, Liene Peniķe, Inita Peniķe. Grāmatu būs iespēja iegādāties. 

14.00 Dižgaiļu estrādē – Ansambļu koncerts.  Piedalās Kurmāles pagasta sieviešu vokālais ansamblis, Pelču pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Avots”, Ēdoles pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Nova” un īpašie viesi kapela ”Suitu muzikanti” un deju kopa “Mudurs”. Programmu vada Zane Jančevska.

15.00 Dižgaiļu estrādē – Folkloras kopu koncerts. Piedalās folkloras kopas “Kūrava”, “Basu suiti”, “Ēdoles ķists”, “Suitu vīri” un “Suitu dūdinieki”. Programmu vada Zane Jančevska.

16.00 Dižgaiļu estrādē – Kuldīgas novada kolektīvu skaistāko tautastērpu parāde. Tērpu demonstrācija ar komentāriem par kopīgo un atšķirīgo, detaļām un “odziņām”.

17.00 Lipaiķu ev. lut. baznīcā – Ievas Tālbergas un muzikālās apvienības “Gan’ Gan’” (kokle, stabule, dūdas, vargāns, kontrabass) koncerts.

18.00 – Ekskursija ar gidu uz seno ķoniņu ciemu. Izbraukšana no Turlavas kultūras centra. Lūdzam pieteikties autobusam līdz 7. jūnijam, zvanot pa tālruni 28614939.

19.00 Dižgaiļu estrādē – Lielkoncerts. Piedalās Kuldīgas kori “Gaisma”, “Lai top”, “Rāte”, “Ventava” un viesi no Saldus “Ameno”, Kurmāles, Turlavas un Pelču vokālie ansambļi, Kabiles deju kolektīvi “Meždzirnas”, “Kamēr vari” un viesi no Alsungas “Suiti”, kā arī instrumentālā grupa: Zigurds Turss (taustiņinstrumenti), Valdis Zilveris (taustiņinstrumenti), Raimonds Kalniņš (sitaminstrumenti). Koncertu vada Mārtiņš Egliens.

21.00 Dižgaiļu estrādē – Zaļumballe. Spēlē grupa “Zaļā galma kapela”

Visas dienas garumā Dižgaiļu parkā būs skatāma TTMS Kuldīgas palete izstāde “Copmaņa goda kārta” un tautas lietišķās mākslas izstāde. Tāpat darbosies amatnieku un mājražotāju tirdziņš, ūdens atrakcijas un radošās darbnīcas.

Svētkus organizē Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras nodaļa sadarbībā ar Turlavas pagasta pārvaldi. 

PASĀKUMA AFIŠA

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav