Kuldīgā Mārtiņsalas peldvietā būs skatāma vides zīmējumu konkursam iesniegto darbu izstāde

Foto: commons.wikimedia.org/

Piektdien, 22. maijā, Ventas dabas liegumā, Kuldīgas Mārtiņsalas peldvietā no plkst. 10:30 būs skatāma vides izglītības zīmējumu konkursam “Zilā karoga peldvietas “Mārtiņsala” SARGS” iesniegto darbu izstāde.

Vides izglītības pasākumu saistībā ar starptautisko bioloģiskās daudzveidības dienu, kuru visā pasaulē atzīmē 22. maijā, rīko Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Kuldīgas novada Domi.

Zīmējumu konkursa mērķi ir sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās problēmām, sekmēt bērnu radošo spēju attīstību, iedrošināt fantāzijas lidojumam, iesaistīt bērnus sabiedriskajās un individuālās zaļā dzīvesveida aktivitātēs, kā arī veicināt bērnu izpratni par vietu, kur dzīvojam, globālā un Latvijas mērogā.

Zīmējumu konkursa dalībnieki – pirmsskolas izglītības iestāžu vidējo un vecāko grupu audzēkņi – tika aicināti ļauties fantāzijas lidojumam un uzzīmēt tēlu – Kuldīgas peldvietas „Mārtiņsala” sargu. Tas var būt Ventā vai tās krastos mītošs augs vai dzīvnieks, kurš sekotu, lai kuldīdznieki rūpētos un saudzētu savas pilsētas dabas vērtības, tās bioloģisko daudzveidību.  

Mazie kuldīdznieki savus mākslas darbus par piedāvāto tēmu varēja zīmēt ar zīmuļiem, krītiņiem, flomāsteriem, krāsām vai pielietot jauktas tehnikas.

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra izveidotā žūrija vērtēja iesniegtā darba atbilstību konkursa tēmai, oriģinalitāti, radošumu un tehnisko izpildījumu. Trīs labākie darbi saņems pateicības, pārsteiguma balvas.

Starptautiskā Bioloģiskās daudzveidības diena saistīta ar 1992. gadā pieņemto Riodežaneiro konvenciju “Par bioloģisko daudzveidību”, ar kuru dalībvalstis apņemas aizsargāt un ilgtspējīgi izmantot bioloģisko daudzveidību un dalīties ar pieredzi un tehnoloģijām tās aizsardzībā un izmantošanā, rūpējoties par dabas vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav