Snēpelē Meža dienā iestāda kokus un krūmus

Foto: Lāsma Reimane

13. oktobrī Snēpelē notika Meža dienas pasākums. Tā laikā Snēpeles pagasta pārvaldes darbinieki Snēpeles muižas parku papildināja ar jauniem stādījumiem, bet parkā dzīvojošie putni ieguva jaunus mājokļus.

Snēpeles pagasta pārvaldes vadītāja Aiga Bulava sacīja, ka šajā projektā viņu uzrunāja piedalīties pašvaldības vides speciāliste Dace Jansone, jo viens no projekta nosacījumiem bija seno un jauno parku, aleju stādījumu atjaunošana. “Tā radās ideja, ka varētu atjaunot dažādu koku sugas Snēpeles muižas parkā. Tika salīdzinātas inventarizācijas, kas veiktas vēl 1980.-tajos gados, ar šodienas datiem un reālo situāciju parkā. Izvēlējāmies stādīt kokus un krūmus, kas kādreiz te auguši, taču kuru šobrīd vairs nav,” skaidro A. Bulava.

Pavisam iestādīja 39 dažādu sugu kokaugus un izgatavoja un uzstādīja 12 dažādām putnu sugām domāti būrīši. Turpmāk par stādījumu kopšanu un uzturēšanu rūpēsies pagasta pārvaldes darbinieki.

Meža dienu projekta moto ir “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu!” Padomāts arī par to, lai kokaugi sekmīgi augtu, tos neapēstu kukaiņi, neatņemama dabas sastāvdaļa ir putni, kas muižas parkā ir daudz. Tā radusies ideja izgatavot un uzstādīt putnu būrīšus parkā un Barona kapu alejā. Ir zināms, ka parkā dzīvo pūce, dzeņi, zīlītes, strazdi un mušķērāji.
Lai projektu varētu sekmīgi īstenotu, tika piesaistīta meža speciāliste Sigita Vaivade, kura pastāstīja par aktualitātēm meža nozarē.

Projekts īstenots ar Meža attīstības fonda un Meža dienu finansiālu atbalstu.

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav