Projekts DEVHERI

 

Kuldīgas novada pašvaldība īsteno projektu DEVHERI jeb “Sabiedrisko pakalpojumu attīstība kultūras mantojuma saglabāšanai” Nr.LLI-350, kas saņēmis finansiālu atbalstu  no Interreg V Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam.

Projektā sadarbosies Kuldīgas novada pašvaldības Restaurācijas nodaļa un Lietuvas brīvdabas muzejs. Projektu plānots īstenot līdz 2019. gada 31. oktobrim.

Projekta ietvaros tiks labiekārtotas jaunās Kuldīgas restaurācijas centra telpas Baznīcas ielā 30, ieviešot telpām atbilstošu interjera koncepciju, iekārtojot seno kokapstrādes darbarīku ekspozīciju, izveidojot tradicionālo celtniecības materiālu uzskates stendus un iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu un darba rīkus koka būvgaldniecības restaurācijai, kā rezultātā tiks aprīkota kokapstrādes darbnīca, izveidota jauna izglītības telpa un labiekārtotas konsultāciju telpas. Jaunās restaurācijas centra telpas tiks atvērtas sabiedrībai šī gada novembrī.

Projekta īstenošana risinās tādas Lietuvai un Latvijai kopīgas problēmas kā koka arhitektūras mantojuma tehniskā stāvokļa strauja pasliktināšanās; sabiedrības neizpratne par koka mantojuma unikālo vērtību sabiedrībai un zināšanu trūkums koka vēsturisko ēku saglabāšanai. Risinot šo problēmu, ļoti nozīmīga loma ir pārrobežu sadarbības veicināšanai, tādēļ projekta aktivitātēs plānots iesaistīt 12 ar kultūras mantojuma saglabāšanas jomu saistītas institūcijas un stiprināt 2 kultūras mantojuma jomā strādājošu pakalpojuma sniedzēju kapacitāti, kas sekmēs koka arhitektūras mantojuma saglabāšanu abās valstīs.

Lai uzlabotu kultūras mantojuma jomā strādājošo kapacitāti un zināšanas iecerēts noorganizēt 3 starptautiskus seminārus un darbnīcas gan Kuldīgā, gan Rumšiškes, iesaistot vairāk nekā 240 dalībniekus. Projeta partneri kopīgi piedalīsies studiju vizītē Lielbritānijā, lai iepazītu augstas kvalitātes sabiedriskos pakalpojumus vēsturisko ēku saglabāšanas jomā cauri gadsimtiem. Projekta ietvaros plānots izstrādāt 5 videolekcijas, kas ļaus mūsdienīgā uzskatāmā veidā apgūt tradicionālās amatniecības prasmes, šie materiāli būs pieejami ikvienam interesentam.

Projekta DEVHERI mērķis ir uzlabot Kuldīgas novada pašvaldības un Lietuvas sadarbības partnera sniegto sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti kultūras mantojuma saglabāšanas jomā. Sekojot Kuldīgas restaurācijas centra pieredzei, arī Lietuvas brīvdabas muzejs iecerējis izveidot un labiekārtot restaurācijas darbnīcu un izveidot 4 darba vietas.

Aktivitāte notiek projekta DEVHERI jeb “Sabiedrisko pakalpojumu attīstība kultūras mantojuma saglabāšanai” Nr.LLI-350 ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir 207893 Eiro, ERAF projektam piešķirtais finansējums ir 176709.10 Eiro. Kopējās Kuldīgas novada pašvaldības kā projekta partnera izmaksas ir 91651.01 Eiro, ERAF projektam piešķirtais finansējums ir 77903.36 Eiro. Šis apskats ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī apskata saturu pilnībā atbild Kuldīgas novada pašvaldības Restaurācijas nodaļa, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Oficiālā informācija par programmu pieejama www.latlit.eu. Es oficiālā mājas lapa www.euopa.eu

< SKATĪT AKTUALITĀTES