Kuldīgas restaurācijas centrs

Kuldīgas Restaurācijas centrs pēc Kuldīgas novada Domes iniciatīvas ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu ir veidots kā koka restaurācijas darbnīca, atbilstoši iegādāts tehniskais aprīkojums un darbarīki. Centrs darbību uzsācis 2010. gada sākumā. Tā darbības mērķi ir nodrošināt Kuldīgas vecpilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma autentiskuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm, veicot konservācijas un restaurācijas darbus atbilstoši mūsdienu prasībām un konsultējot iedzīvotājus par ēku saglabāšanu un uzturēšanu. Ikdienā centra speciālisti izglīto vecpilsētas iedzīvotājus un vēsturisko dzīvojamo māju īpašniekus, rosina viņu izpratni par kultūrvēsturisko mantojumu, tā saglabāšanas nozīmi un vērtību sabiedrībai.

Centra darbības laikā amatnieki paveikuši nozīmīgu vecpilsētas ēku koka būvgaldniecības detaļu glābšanu, īstenojuši durvju glābšanas programmu – konservāciju 15 unikāliem durvju komplektiem, kopš 2010. gada notiek akcija iedzīvotājiem „Logu regulārā apkope ar logu ķitēšanu”, paveikta  zudušo logu slēģu atjaunošana vairākām ēkām, tiek veikta unikālo vecpilsētas koka arhitektūras formu restaurācija – lieveņi, nojumes, kompleksi kokgriezumi. Ik gadus tiek rīkota starptautiska restaurācijas darbnīca, lai sniegt ieskatu par korektas restaurācijas principiem Eiropā, iepazītos ar dažādu valstu restaurācijas pieredzi. Darbnīcas laikā dalībniekiem tiek nodrošināts izglītojošs kurss par piemērotu restaurācijas metožu izvēli koka būvgaldniecības elementu bojājumu novēršanai, tiek veikti praktiski koka restaurācijas darbi, tādējādi apgūstot praktiskas protezēšanas, krāsošanas un gruntēšanas metodes pieredzējušu restauratoru vadībā, vienlaicīgi radot kvalitatīvus restaurācijas paraugus Kuldīgas vecpilsētā.

Centra darbības mērķi:

 • Nodrošināt Kuldīgas vēsturiskā mantojuma autentiskuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm;
 • Nodrošināt amatniecības tradīciju pārmantojamību un vēsturisko amatniecības prasmju ilgtspēju.

Centra uzdevumi:

 • Konsultēt iedzīvotājus un vecpilsētas ēku īpašniekus par ēku saglabāšanas un restaurācijas jautājumiem;
 • Veicināt iedzīvotāju izpratni par Kuldīgas vēsturiskajām vērtībām;
 • Popularizēt Kuldīgas vērtības Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem;
 • Veikt praktiskus koka būvgaldniecības restaurācijas darbus
 • Veikt vēsturisko ēku apsekošanu Kuldīgas novadā;
 • Apzināt steidzami veicamos ēku saglabāšanas darbus vecpilsētā, lai novērstu īpaši unikālu detaļu neatgriezenisku bojāeju;
 • Veikt finansējuma piesaisti no Latvijas un ārvalstu fondiem, lai sekmētu izpētes un restaurācijas darbu norisi;
 • Nodrošināt sadarbību ar Latvijas un ārvalstu ekspertiem;
 • Turpināt darbu pie „materiālu bankas” papildināšanas.

Centra sniegtie pakalpojumi:

 • Būvgaldniecības elementu restaurācija;
 • Konsultāciju sniegšana iedzīvotājiem, ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem;
 • „Materiālu bankas” papildināšana un izmantošana;
 • Vēsturisko ēku izpēte;
 • Iespēja izmantot Restaurācijas centra darbnīcas telpas un instrumentus, lai veiktu koka būvgaldniecības elementu restaurāciju.

Kontakti

Adrese: Baznīcas ielā 30, Kuldīga, LV 3301

< SKATĪT AKTUALITĀTES