Kuldīga un Kurzemes – Zemgales hercogiste Eiropā un pasaulē

Rakstu krājumā “KULDĪGA UN KURZEMES-ZEMGALES HERCOGISTE EIROPĀ UN PASAULĒ” ir atspoguļoti starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Kurzemes un Zemgales hercogistes laiks – unikāls periods pasaules vēsturē” 2020. gada septembrī Kuldīgā prezentēto pētījumu rezultāti un paustās atziņas. Konference un rakstu krājums ir veidots ar mērķi veicināt Kurzemes un Zemgales hercogistes un 16.–18. gadsimta Kuldīgas vēstures un kultūras izpēti, kā arī atbalstīt Kuldīgas nominācijas virzīšanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.

Hercogistes pastāvēšanas periods (1561./1562.–1795. g.) ir nozīmīgu pārmaiņu laiks pasaules vēsturē. Līdz šim paveikts liels darbs dažādu šī laikposma vēstures un kultūras aspektu izzināšanā, tomēr vēl joprojām ir daudz neatbildētu un neskaidru jautājumu. Daļa no tiem tika aplūkota konferencē Kuldīgā un tiek iztirzāta tikko iznākušajā grāmatā, kurā ir apkopoti 16 zinātnieku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Austrijas, Polijas un Nīderlandes jaunāko pētījumu rezultāti.

Jaunajā izdevumā lasītājs varēs iepazīt Kurzemes un Zemgales hercogistes politiskās un militārās vēstures aspektus, sabiedrības intelektuālo dzīvi un grāmatniecību, kā arī hercogistes mantojumu Kurzemē. Īpaša vieta izdevumā atvēlēta Kuldīgas pils un pilsētas vēsturei, kā arī hercogistes liecībām, kuras joprojām glabā pilsētvide.

PĒTIJUMS Kuldīga un Kurzemes-Zemgales hercogiste Eiropā un pasaulē (28 MB)

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav