Atbalsts iedzīvotājiem

Darīsim paši

Vairāk par konkursu

Konkurss „Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija”

Vairāk par konkursu

Konkurss „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā”

Vairāk par konkursu

Logu restaurācijas akcija

AICINA VECPILSĒTAS IEDZĪVOTĀJUS SAKĀRTOT NAMU LOGUS

< SKATĪT AKTUALITĀTES