Kuldīgas Vecajos kapos restaurēts kapa piemineklis Valteru ģimenei

restaurēts kapa piemineklis
Foto: Ričards Sotaks

Aizvadītā gada nogalē atjaunots kapa piemineklis Valteru ģimenei Kuldīgas Vecajos kapos, kas ir valsts nozīmes mākslas piemineklis. Restaurācijas darbus veica SIA “ĢB VEIDOJUMI” akmens masas restauratora Anda Kušķa vadībā.

Pieminekļa stāvokļa uzlabošanai veikta atmosfēras uzslāņojuma saudzīga attīrīšana, iztīrītas plaisas, veikta korozijas attīrīšana no vaļējām armatūrām, tās apstrādājot ar rūsas pārveidotāju un pēc tam ar auksto cinku, pieveidoti un izgatavoti trūkstošie fragmenti iepriekš nokritušajai urnas daļai, tā atjaunota un uzmontēta uz postamenta.

Kuldīgas novada muzeja pētnieks Pēteris Pabērzs informē, ka muzejā nav informācijas par Valteru ģimeni vai kapa pieminekļa autoru. Taču, izmantojot geni.com, kas ir efektīvs ģenealoģijas rīks dzimtas koka veidošanai, un citus attālināti pieejamus avotus, viņam izdevies atrast šādas ziņas. 

Kapa piemineklis Valteru ģimenei veltīts Margarētai Karolīnai Valterei (dzimušai Štefenhāgenai) un viņas četriem priekšlaicīgi mirušajiem bērniem – Eduardam, Vilhelmam, Minnai un Frīderikai. Kuldīgas evaņģēliski luteriskās baznīcas vācu draudzes grāmatās minēta gan Karolīna, gan trīs viņas bērni – Eduards, Vilhelms un Minna. Frīderika, spriežot pēc uz kapakmens redzamajiem datiem, piedzimusi nedzīva vai nomirusi uzreiz pēc dzemdībām, līdz ar to saprotams, kādēļ baznīcas grāmatās viņas vārds neparādās. Spriežot pēc Karolīnas miršanas datuma, viņai šīs dzemdības izrādījušās liktenīgas.

Karolīna Štefenhāgena dzimusi Ventspilī 1772. gada 7. maijā un kristīta 10. maijā. Viņas vīrs Kristians Bernhards Valters dzimis Voldegkā, Vācijā 1766. gada 25. janvārī, pēc geni.com atrodamajiem datiem. Karolīna un Bernhards salaulājušies Kuldīgā 1794. gada 13. septembrī (baznīcas grāmatā gan norādīti tikai jaunlaulāto uzvārdi – Walter, Stavenhagen). Kristians Bernhards Valters miris 1816. gada pirmajā martā, viņš bijis padomnieks un farmaceits.

Pēc geni.com ievietotā dzimtas koka pētnieks secina, ka Margareta Karolīna Valtere (Štefenhāgena) bijusi Kuldīgas birģermeistara Ernesta Kristiana Štefenhāgena un tirgotāja un Kuldīgas pirmās bibliotēkas dibinātāja Ulriha Gotharda Štefenhāgena māsa.

Restaurācijas darbus bija iespējams veikt, izmantojot Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes šim mērķim piešķirto valsts budžeta finansējumu nozīmīgu personu (kultūras dižgaru kapavietu) piemiņas vietu konservācijai, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto seku ietekmi uz kultūras nozari un veicinātu kultūras piedāvājuma attīstīšanu, t.sk. sniegtu atbalstu Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai kultūras pieminekļu aizsardzības nozarē.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav