Izstrādā pētījumu un rīcības plānu par Ventas upes krastiem

ul2l
Kuldīgas novada muzeja krājuma foto

Kuldīgas novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “Grupa93” par pētījuma “Upes krasti: bioloģiskās daudzveidības, rekreācijas un plūdu draudu novēršanas pasākumu līdzsvarošana” un rīcības plāna par ainavas saglabāšanu, attīstību un pārvaldību vēsturiskā pilsētā izstrādi starptautiskā projektā “Ainava pilsētā” jeb “UrbanLinks 2 Landscape” (UL2L, Nr. PGI04846). Projekta ietvaros tiks gūta vērtīga informācija par Ventas ielejas no Kuldīgas jaunā tilta līdz Veckuldīgas pilskalnam vēsturisko izmantošanu, tās ietekmi un teritorijas attīstības iespējām mūsdienās.

Pētījumā plānots salīdzināt upju un krastmalu izmantošanu vēsturiskā pilsētvidē, ko caurvij vai kurai piekļaujas ūdensteces, kā arī veikt izpēti par Ventas upes un krastmalu nozīmi un izmantošanu Kuldīgā kā pilotteritorijā un ietekmi uz pilsētvidi.

Ventas ieleja vēsturiski izmantota dažādām saimnieciskām darbībām – transporta kustībai, tai skaitā koku pludināšanai, zvejai, lauksaimniecībai, apbūvei u.c. Pētījuma mērķis  ir izpētīt, kā šīs darbības ietekmējušas Ventas upi un krastmalas – teritorijas ekosistēmas, upes gultnes un ūdens līmeņa izmaiņas, Ventas upes gultnes aizaugumu un krastmalu apaugumu, kā arī mūsdienu ietekmes faktorus. Pētījums ietvers arī upes un krastmalu ainavas izmaiņas laika gaitā un skatu perspektīvu izvērtējumu. No gūtajiem pētījuma rezultātiem SIA “Grupa93” izstrādās priekšlikumus Ventas upes un krastmalu attīstībai pilsētvidē, t.sk., ainavas atsegšanai (piemēram, Ventas kreisā krasta zonā bijušās rūpnīcas “Vulkāns” teritorijā), esošo dabas taku un citu atpūtas elementu papildināšanai un tālākai attīstībai.

Savukārt rīcības plāna izstrādes gaitā SIA “Grupa93” veiks situācijas analīzi, par dabas un apstādījumu struktūrām, kultūras un dabas mantojumu, hidrogrāfisko tīklu u.c., kā arī sniegs priekšlikumus ainavas saglabāšanai, tālākai attīstībai un pārvaldībai vēsturiskā pilsētvidē. Tāpat izvērtēs projekta partneru labās prakses piemērus un analizēs atbilstošāko piemēru pārneses iespējas, kā rezultātā tiks sniegti priekšlikumi ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ieguldījumus papildinošiem pasākumiem.   

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vecākā eksperte Dace Granta uzsver: “Projekta ietvaros ar Kuldīgas palīdzību Latvija iegūtu vairāk praktiskas informācijas par pašlaik Eiropā populāru konceptu – ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana, zaļās infrastruktūras plānošana – izmantošanu urbānās vides attīstīšanā. Būtiski, pielāgojoties klimata pārmaiņu procesam, ir ņemt vērā arī ainavu un iekļaut to pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos un konkrētās rīcībās.”

Projekta īstenošanas laikā plānotas regulāras reģionālo nozares ekspertu tikšanās, pieredzes apmaiņas semināri Vācijā, Zviedrijā, Itālijā, Polijā un Latvijā, kā arī studiju vizīte Lielbritānijā. Projekta noslēgumā notiks augsta līmeņa starptautiska konference.

Šī projekta aktivitātes īsteno vēl sešas Eiropas Savienības valstis – Reinzemes reģionālā padome (Vācija), fonds “Schloss Dyck”  (Vācija), Umbrijas reģionālā pārvalde (Itālija), Sari grāfistes padome (Lielbritānija), Kristianstādas pašvaldība (Zviedrija) un Silēzijas parks (Polija). Tikšanās ar projekta partneriem pieredzes apmaiņas braucienos Kuldīgas novada pašvaldībai dod iespēju pārņemt labo praksi, iedvesmoties un gūt idejas Ventas ielejas attīstībai, kā arī rast risinājumus turpmāk izstrādājamiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.

Kuldīgas novada pašvaldība starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe 2014.–2020. gadam projekta “Ainava pilsētā” īstenošanu uzsāka 2018. gadā. Projekta kopējais finansējums ir 1 193 175.00 EUR, t.sk., ERAF finansējums 1 004 903.75 EUR. Kuldīgas novada pašvaldībai pieejamais ES Programmas finansējums ir 113 985.00 EUR,  valsts budžeta dotācija – 6705.00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums – 13 410.00 EUR.

Informācija par projektu pieejama www.kuldiga.lv (pašvaldība-projekti), kā arī projekta vietnē www.interregeurope.eu/ul2l. Kontaktpersona: Kuldīgas novada pašvaldības projektu vadītāja Liene Jūrmale (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild Kuldīgas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav