Saņemta atļauja uzsākt būvdarbus Kalpaka ielā 2, 4 un Liepājas ielā 39

kalpaka iela 4
Publicitātes foto.

8.augustā saņemta Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldes atļauja uzsākt būvdarbus Kuldīgas Mākslas un radošā klastera izveidei Kuldīgā, Kalpaka ielā 2, 4 un Liepājas ielā 39 projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” ietvaros. Ēkas pārbūves darbi sākti 13.augustā un plānoti 18 mēnešu garumā, kā rezultātā tiks izveidots Kuldīgas Mākslas un radošais klasteris. Būvprojekta autors – arhitektes Zaigas Gailes birojs.

Kuldīgas novadā vislielākā dažādu laikmetu kultūras pieminekļu koncentrācija ir Kuldīgas pilsētā, t.sk. vēsturiskais centrs kā pilsētbūvniecības piemineklis. Tās teritorijā atrodas valsts nozīmes vēsturiska notikuma vieta "Adatu fabrika" - Kalpaka ielas ēku ansamblis ar nozīmīgām Latvijas vēstures liecībām. "Adatu fabrikas" apbūve izceļas kā atšķirīga un telpiski savrupa struktūra, un tās atjaunošanas mērķis ir izcelt un saglabāt kompleksa kultūrvēsturiskās vērtības: apbūves vēsturisko pilsētbūvniecisko un telpisko struktūru, ēku būvapjomus un fasāžu arhitektoniski dekoratīvos risinājumus kompleksu veidojošajā ielas telpā, t.sk. vērtīgos vēlāku būvperiodu uzslāņojumus. Balstoties uz arhitektoniski mākslinieciskās izpētes datiem, atjaunošanas laikā tiks saglabātas vēstures liecības interjerā, būvgaldniecības izstrādājumi, vēsturisku sienu krāsojumu atsegumi, grīdu segumi un citas vēsturiskas interjera detaļas, likvidēti nekvalitatīvi vēlāki uzslāņojumi. Ņemot vērā, ka objekts kopš 2004.gada nav izmantots un tehniski, vizuāli sliktā stāvoklī esošā ēku kompleksa atrašanās Kuldīgas vēsturiskajā centrā rada negatīvu ietekmi uz pilsētas vizuālo tēlu, objekta atjaunošana ir nozīmīgs ieguldījums Kuldīgas pilsētas attīstībā un kultūrtūrisma nozares izaugsmē.

Pēc ēku pārbūves un skvēra labiekārtošanas šeit plānots izveidot starptautisku laikmetīgas augstākās izglītības centru – sadarbojoties Latvijas Mākslas akadēmijai, Stokholmas ekonomikas augstskolai Rīgā, Ķelnes tehniskajai universitātei un Igaunijas mākslas akadēmijai, šobrīd tiek izstrādāta starptautiskai studentu auditorijai paredzēta maģistra līmeņa studiju programma “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”. Vienlaikus klasterī tiks īstenotas arī ar mākslu un radošas uzņēmējdarbības atbalstu saistītas iniciatīvas.

Projekts Nr.5.5.1.0/17/I/008 “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti”  tiek īstenots ar Eiropas Savienības fondu atbalstu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ietvaros.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav