Sākas Kuldīgas UNESCO pieteikuma izstrādes process

UNESCO
Foto: Kārlis Komarovskis

5. martā Kuldīgas novada Domē ar prezentāciju uzstājās Brandenburgas Tehniskās universitātes Pasaules mantojuma programmas nodaļas vadītāja profesore Brita Rūdolfa, kas palīdzēs Kuldīgai izstrādāt pieteikumu, pretendējot uz pilsētas iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Uz tikšanos bija uz aicināti vairāki vēsturnieki un arhitekti, Ārlietu ministrijas pārstāves, Kuldīgas novada muzeja speciālisti, Kuldīgas novada Domes vadība, Būvvaldes un vairāku citu nodaļu darbinieki, kā arī citi ar pieteikuma sagatavošanu saistīti cilvēki. Vispirms profesore B. Rūdolfa prezentēja savu redzējumu un uzsvēra, ka termiņš, kurā apjomīgais pieteikums tiks izstrādāts, būs divi gadi. Līdz ar to, esot pieteikuma pašā sākuma stadijā, ir iespējas uzsvarus vēl mainīt. B. Rūdolfa vēlas, lai Kuldīga UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā startē kā vienīgā pilsēta no Kurzemes un Zemgales hercogistes, kurai saglabājusies unikālā vecpilsēta, jo citas pilsētas kara laikā tikušas izpostītas. Iesniedzot pieteikumu, Kuldīgai būs jāpierāda sava unikalitāte Pasaules mantojuma kontekstā. Tā kā Kuldīga no kādreizējās hercogistes vienīgā ir spējusi saglabāt savu vecpilsētu, turklāt bijusi pirmā Kurzemes un Zemgales hercogistes galvaspilsēta, tad šādā virzienā tiks veidots pieteikums.

Turpinājumā B. Rūdolfa prezentēja citus būtiskus komponentus, kas būs nepieciešami pieteikuma izstrādē. Piemēram, īss, bet reizē ārkārtīgi koncentrēts pilsētas un tās atrašanās vietas apraksts, neliels ieskats pilsētas vēsturē, kā arī kultūras mantojuma konteksts. Pēc profesores prezentācijas sekoja uzaicināto speciālistu iesaiste, uzdodot jautājumus, izsakot kritiku, risinājumus, kā arī uzlabojumus, lai Kuldīga daudz veiksmīgāk spētu sagatavot savu pieteikumu.

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav