Līdzfinansēs Līvijas Rezevskas izstāžu zāles modernizāciju

Publicitātes foto

Ceturtdien, 25. janvārī, Kuldīgas novada Domes deputāti nolēma līdzfinansēt Līvijas Rezevskas izstāžu zāles modernizāciju, piešķirot Kuldīgas kultūras biedrībai “Līvija” 7565,75 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Biedrības “Līvija” darbības galvenie mērķi ir nodrošināt tēlnieces Līvijas Rezevskas izstāžu zāles darbību, saglabāt kultūras un mākslas mantojumu, iedzīvinot pārmantotās vērtības mūsdienu kultūrvidē, attīstīt kultūrvidi un kultūras infrastruktūru, atbalstīt radošo darbību un sabiedrības iniciatīvas. Biedrība saņēmusi apstiprinājumu no Lauku atbalsta dienesta par to,  ka Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” iesniegtais projekts “Līvijas Rezevskas izstāžu zāles modernizācija kultūras un mākslas vērtību saglabāšanai” ticis akceptēts un saņems līdzfinansējumu.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 30 tūkstoši eiro. Biedrībai kā projekta iesniedzējam bija iespēja saņemt publisko finansējumu 27 tūkstošu eiro apmērā, bet Kuldīgas novada pašvaldība visiem šīs programmas ietvaros apstiprinātajiem projektiem piešķir līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām jeb 3000 eiro. Taču projekta faktiskās kopējās izmaksas ir 34565.75 eiro. Atbalstot biedrības izteikto lūgumu, Kuldīgas novada Domes deputāti nolēma piešķirt projekta īstenošanai kopumā  7565,75 EUR.

Līvijas Rezevskas izstāžu zālē 1. stāvā apskatāma patstāvīgā ekspozīcija – tēlnieces Līvijas Rezevskas darbu izstāde, bet 2. stāvā vasaras sezonā notiek daudzveidīgi kultūras pasākumi un mākslas izstādes. Izstāžu zāli gadā apmeklē ap 2000 cilvēku. Ieeja izstāžu zālē ir bez maksas.

Projekta ietvaros paredzēts modernizēt ekspozīciju par tēlnieces Līvijas Rezevskas dzīvi un radošo darbību, izmantojot Kuldīgas novada muzeja rīcībā esošo un izstāžu zālei nodoto materiālu kopumu. Lai labāk varētu eksponēt mākslas darbus, paredzēts uzlabot apgaismojumu, ievilkt ēkā internetu un vājstrāvas, lai varētu un izveidot interaktīvo ekspozīciju par māklinieci. Paredzēts arī kosmētiski sakārtot izstāžu telpu, piemērojot tās dažādu mākslas žanru vajadzībām, uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un dažādot pasākumu saturu. Lai izstāžu zāle varētu būt atvērta arī ziemas sezonai, nepieciešams salabot ēkas jumta segumu, pieslēgt ēku centrālajam siltumam, nomainīt sienu krāsojumu. Lai padarītu telpas estētiski pievilcīgākas un uzlabotu apmeklētāju ērtības, jānomaina grīdas segums.

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav