Iespēja piesaistīt naudu vecpilsētas ēku atjaunošanai

Kuldīgas novada pašvaldība ir izsludinājusi konkursu „Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija”. Pieteikumus konkursam var iesūtīt līdz 30. aprīlim.

Pieteikuma iesniedzēji varēs saņemt līdzfinansējumu līdz 50 % no kopējās izmaksu tāmes, bet ne vairāk EUR 10000 nesošo konstrukciju renovācijai un ne vairāk kā EUR 5000 citos gadījumos. Līdzfinansējums tiks piešķirts konkursa kārtībā. Pieteikuma iesniedzējiem, sagatavojot kopējo tāmi, jāparedz pašu finansējums no saviem vai sadarbības partneru finanšu līdzekļiem ne mazāk kā 50% no kopējā kultūras pieminekļa saglabāšanas darbiem nepieciešamās summas.

Pieteikumus var iesniegt valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošu ēku, kā arī Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku Kuldīgas novadā, īpašnieki un apsaimniekotāji.

Līdzfinansējumu būs iespējams saņemt vēsturiski vērtīgām durvīm, logiem, slēģiem, dzegām ja šie ēkas būvgaldniecības izstrādājumi ir sliktā tehniskā stāvoklī un apdraud šī izstrādājuma turpmāko pastāvēšanu. Ēkas fasādei ir nepieciešama renovācija, vai arī ja ēku jumtu segumam ir nepieciešams remonts, ēku nesošajām konstrukcijām, priekšroku dodot vēsturiski un arhitektoniski vērtīgai apbūvei. Līdzfinansējumu būs iespējams saņemt arī iepriekš neatbilstošo ievietoto logu nomaiņai uz vēsturiskajiem (ja tādi saglabāti) vai vēsturisko logu kvalitatīvām kopijām, kas izgatavotas pēc saskaņotas skices un atbilstoši Kuldīgas vecpilsētas apbūves noteikumu prasībām.

Pieteikumu no 01.04.2014. līdz 30.04.2014. var iesniegt Kuldīgas novada pašvaldībā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā).

Pielikumi:

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Pilsētbūvniecības pieminekļa „Kuldīgas vēsturiskais centrs” plānotā teritorija

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi valsts un vietējās nozīmes

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav