Pasākumu kalendārs
. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 75 gadu jubileja un absolventu salidojums

24.10.2020. 00:00
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola, Smilšu iela 6, Kuldīga