Pasākumu kalendārs
Atmiņas par Horvātiju.

27.11.2019. 18:00
Padures pagasta bibliotēka, Padure

Lasītāju interešu kluba tikšanās ar ceļotāju Melitu Jonasi.