Pasākumu kalendārs
dziedošo snēpelnieku dziesmu koncerts – “Dziedam savam pagastam”

11.10.2019. 20:00
Snēpeles pagasta kultūras nams

”.  Šī gada tēma – dziesmas no kinofilmām un teātra izrādēm. Pēc koncerta – balle kopā ar grupu “Imula”. Biļetes uz pasākumu varēs iegādāties no 7. oktobra, bet pieteikties koncertam – līdz 1. oktobrim.

Oktobrī jauno sezonu sāk pašdarbības kolektīvi:

- Senioru vokālais ansamblis “Atvasara”, mēģinājumi muižā trešdienās 14.00, vada Dzintra Arāja

- Sieviešu vokālais ansamblis “Mozaīka”, vīru vokālais ansamblis “Miestiņš” un jauktais vokālais ansamblis “Mirāža” esošos un jaunos dalībniekus aicina uz pirmo nodarbību kultūras namā 1. oktobrī 19.00, kolektīvus vada Silva Zālīte.

- amatierteātris darbu sāk kultūras namā 3. oktobrī 19.00, režisore Raimonda Vilmane.

- VPDK “Snēpele” aicina jaunus dejotājus uz sezonas pirmo nodarbību kultūras namā 2. oktobrī 19.00, vada Gunta Freiberga.

- TLMS “Vēveri” darbu turpina savā darbnīcā muižas ēkā, vada Anita Ozoliņa