KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DALĪBA PROJEKTOS 2019./2020. MĀC. G.

Kuldīga 2. vidusskola

 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls (Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības ministriju Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Vecāku forumu un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību).
 • CSDD projekts “Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā”.

Kuldīgas Centra vidusskola

 • ESF projekts „Kompetenču pieeja mācību saturam” Nr. 8.3.1.1/16/I/002.
 • “Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds) – Starptautiskais Ekoskolu sertifikāts.
 • Eiropas Parlamenta vēstnieku skola (EP informācijas birojs).
 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • Nordplus programmas projekts “21st Century lesson”.
 • Erasmus+ programmas projekts “Kamola atšķetināšana soli pa solim”.
 • Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls (Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības ministriju Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Vecāku forumu un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību).
 • Skolēnu mācību uzņēmumi (Junior Achievement Latvia).

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • Eiropas Parlamenta vēstnieku skola (EP informācijas birojs).
 • Džimbas drošības programma (nodibinājums “Centrs Dardedze”).
 • “Multifunkcionāla sporta un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana Pētera ielā 10, Kuldīgā”(ELFLA  LEADER, LAD)- uzraudzības periods.
 • eTwinning angļu valodas mācīšanā (ar skolu Nīderlandē)
 • KMHZV kolektīvu dalība starptautiskā mūzikas un tautas deju festivālā  "Days of Debarca" Maķedonijā (VKKF, b-ba MESS, KMHZV) - februārī iesniegs.
 • Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana (Valsts kultūrkapitāla fonds)-februārī iesniegs.
 • Etnogrāfiska Planīcas tautastērpu darināšana deju kolektīviem “Austra” un “Austriņa” (LEADER, ELFLA).
 • Kultūras pasākumu projekts “Iemirdzies!”(Kuldīgas novada pašvaldība).
 • Multifunkcionāla darbagalda izgatavošana nodarbībām jauniešiem (Kuldīgas novada projektu konkurss „DARĪSIM PAŠI”).
 • Eiropas Savienības programmas izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ stratēģiskās partnerības (KA2) projekts “Real virtual Education”, Nr.: 2019-1-LV01-KA229-060356 (vērtēšanā).

Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskola

 • Skolēnu mācību uzņēmumi (Junior Achievement Latvia).
 • “Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds) – Starptautiskais Ekoskolu sertifikāts.
 • Džimbas drošības programma (nodibinājums “Centrs Dardedze”).
 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • Erasmus+ projekts “Skolotāji un vecāki kopā ir spēks” (“Teachers and parents together have strength”) Nr. 2018-1-LV01-KA101-046846.
 • Erasmus+ programmas projekti “Angļu valodas kompetenču attīstīšana un CLIL metodoloģijas ieviešana VPKV internacionalizācijas veicināšanai” Nr. 2019-1-LV01-KA101-060213, atbalsts Valsts izglītības attīstības aģentūra.
 • Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekts “GREEN ENTREPRENEURS FOR BETTER WORLD” (“Zaļie uzņēmēji labākai pasaulei”) Nr. 2018-1-LV01-KA229-046962_1.
 • Lauku atbalsta dienesta projekts Nr. 19-00-A019.332-000008 “Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai” Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks -EZIS.
 • MOT Latvija projekts “MOT jauniešiem 12-16”  7.-9. klašu skolēniem.
 • Dalība brīvprātīgajā skolu tīklā pārējais uz kompetencēs balstītu izglītību.
 • ”Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds) – Latvijas Ekoskolu sertifikāts.
 • Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls (Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības ministriju Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Vecāku forumu un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību).
 •  “Sporto visa klase”, atbalsts Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK).
 • “Tīrai Latvijai” sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, SIA BAO, Valsts izglītības satura centru.
 • “Uzņēmējdarbības skola”, Biznesa Augstskolas “Turība” programmas.
 • Pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība ”SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi 2.kārtas” projekta “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros   “Multifunkcionālas mācību, pasākumu telpas un ergonomiskas mācību vides izveide Piltenes ielā 25, Kuldīgā”.

Ēdoles pamatskola

 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • Makulatūras vākšanas konkurss ''Tīrai Latvijai'' (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).                   
 • Lietoto bateriju vākšanas konkurss ''Tīrai Latvijai'' (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).
 • ”Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds) – Starptautiskais zaļais karogs.

Laidu pamatskola

 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.

Turlavas pamatskola

 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • Makulatūras un lietoto bateriju vākšanas konkursi "Tīrai Latvijai" (Zaļā josta).
 • Kuldīgas novada vietējās iniciatīvas projekts “Darīsim paši!”.
 • Skolēnu mācību uzņēmumi (Junior Achievement Latvia).
 • Džimbas drošības programma (nodibinājums “Centrs Dardedze”).

Vārmes pamatskola

 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.

Vilgāles pamatskola

 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls (Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības ministriju Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Vecāku forumu un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību).
 • Skolēnu mācību uzņēmumi (Junior Achievement Latvia).

Z.A. Meierovica Kabiles pamatskola

 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • ”Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds) – Starptautiskais zaļais karogs.
 • Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).
 • Lietoto bateriju vākšanas konkurss ''Tīrai Latvijai'' (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).
 • Kuldīgas novada vietējās iniciatīvas projekts “Darīsim paši!” – pirmsskolas grupas “Lāčuks” rotaļlaukuma labiekārtošana.

Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs

 • Viduskurzemes pamatskolas-attīstības  centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai (2019-1-LV01-KA102-060174).
 • Erasmus+“Arts for Life: developing life skills through the arts"(2018-1-LV01-KA229-46988_1).
 • Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programma, “IDEĀLAS organizācijas modelis izglītības un sociālās integrācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām (The pilot model of PERFECT organization providing teaching and social integration services for children and youth with special needs)"(LLI-379).

PII “Ābelīte”

 • Makulatūras vākšanas konkurss ''Tīrai Latvijai'' (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru.
 • Lietoto bateriju vākšanas konkurss ''Tīrai Latvijai'' (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).
 • Kuldīgas novada vietējās iniciatīvas projekts “Darīsim paši!”.

PII “Bitīte”

 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls (Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības ministriju Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Vecāku forumu un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību).
 • Makulatūras vākšanas konkurss ''Tīrai Latvijai'' (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).                   
 • Lietoto bateriju vākšanas konkurss ''Tīrai Latvijai'' (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).

PII “Cīrulītis”

 • ”Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds) – Starptautiskais Zaļais karogs.
 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • Makulatūras vākšanas konkurss ''Tīrai Latvijai'' (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).                   
 • Lietoto bateriju vākšanas konkurss ''Tīrai Latvijai'' (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).
 • “Cūkmena detektīvi” (AS “Latvijas Valsts meži”ekoprogramma).
 • Džimbas drošības programma (nodibinājums “Centrs Dardedze”).
 

< SKATĪT AKTUALITĀTES