Veru durvis uz vidusskolu

“Veru durvis uz vidusskolu 2016”

2016. gada 30. novembrī otro reizi Kuldīgas novadā notika pasākums ”Veru durvis uz vidusskolu”. Visas dienas garumā novada 9. klašu skolēni viesojās Kuldīgas pilsētas vidusskolās – Kuldīgas 2. vidusskolā, Kuldīgas Centra vidusskolā, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā un V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā. Pasākums tika organizēts, lai skolēni uzzinātu, kādas izglītības programmas tiek piedāvātas Kuldīgas vidusskolās, iepazīstos ar pedagogiem un vidusskolu iekšējo vidi, uzzinātu par ārpusstundu aktivitātēm. Pasākums tika organizēts, lai skolēniem vieglāk būs izdarīt izvēli, kur turpināt mācības pēc pamatskolas absolvēšanas.

Pasākumu apmeklēja 214 skolēnu no visa novada.

Veru durvis uz vidusskolu

2016. gada 31. martā pirmo reizi Kuldīgas vidējās izglītības iestādēs – Kuldīgas 2. vidusskolā, Kuldīgas Centra vidusskolā, Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolā un V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā – notika atvērto durvju diena. Pasākumā piedalījās 48 novada 8. klašu skolēni un 116 novada 9. klašu skolēni.

Katrā vidējās izglītības iestādē skolēni pavadīja vienu mācību stundu – 40 minūtes, iepazīstot skolas piedāvājumu, piedaloties praktiskās nodarbībās, tāpat bija padomāts par atraktīvām prezentācijām, bija muzikāli priekšnesumi, ķīmijas eksperimenti un keramikas nodarbības. Visās skolās nodarbības vadījuši atsaucīgi un labestīgi skolotāji.

< SKATĪT AKTUALITĀTES