Pedagogu profesionālā pilnveide

Kuldīgas novada pašvaldībā saskaņotās Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides (A) programmas 2021. gads

Kuldīgas novada pašvaldībā saskaņotās Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides (A) programmas 2020. gads

Kuldīgas novada pašvaldībā saskaņotās Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides (A) programmas 2019. gads

Kuldīgas novada pašvaldībā saskaņotās Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides (A) programmas 2018. gads

KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ