Pedagogiem

Metodiskā darba prioritātes

Kuldīgas novada metodiskā darba prioritāte 2020./2021.mācību gadā

Atgādne matemātikā 7. - 9. klašu skolēniem

Atgādne angļu valodā

Novada mācība

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 2019. gada pirmajā pusgadā plānotās aktivitātes

KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” plānotās aktivitātes 2019./2020.mācību gadā

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES