Olimpiādes un konkursi

Reģionālās olimpiādes 2018./2019.mācību gadā 

VISC organizētās mācību priekšmetu olimpiādes 2018./2019.mācību gadā 

 

Mācību priekšmets

 

Klase

Olimpiādes norises laiks

2. posms novadā

3. posms valstī

 

     

 

   

 

Novada organizētās olimpiādes 2018./2019. mācību gadā

Konkursi