Olimpiādes un konkursi

Reģionālās olimpiādes 2019./2020.mācību gadā 

VISC organizētās mācību priekšmetu olimpiādes 2019./2020.mācību gadā 

 

Mācību priekšmets

 

Klase

Olimpiādes norises laiks

2. posms novadā

3. posms valstī

Angļu valoda

NOLIKUMS

10.-12. 29.10.

06.12. – I kārta

07.02. – II kārta

Vācu valoda

10.-12. 14.11.

11.01. – I kārta

21.02. – II kārta

Krievu valoda

NOLIKUMS

10.-12. 26.11. 04.03.

Bioloģija (tiešsaistē)                      9.-12.                   28.11.                       22.-24.01.

NOLIKUMS

Olimpiādē piedalās 2 dalībnieki no katras klases katrā klašu grupā.

Pieteikumus iesniedz Kuldīgas novada pašvaldības Informācijas centrā, Baznīcas ielā 1 līdz 2019.gada 14.novembrim. Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu un klasi.

Vēsture (tiešsaistē) 
                                                             9.;                         13.12.                            19.02.
                                                         10.-12                                                             18.02.

NOLIKUMS

Olimpiādē piedalās 1 dalībnieks no novada pamatskolām, 5 dalībnieki no Kuldīgas 2.vidusskolas un PIKC-Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, 7 dalībnieki no Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas, 14 dalībnieki no Kuldīgas Centra vidusskolas un 15 dalībnieki no V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas.

Pieteikumus iesniedz Kuldīgas novada pašvaldības Informācijas centrā, Baznīcas ielā 1 līdz 2019.gada 29.novembrim. Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu un klasi.

ES dabaszinību olimpiāde jaunieši līdz 17 g. vecumam

16.12.

(1.kārta)

01.02.

(2.kārta)

Latviešu valoda un literatūra             8., 9.                 13.01.                          27.03.

NOLIKUMS

Olimpiādē piedalās 4 dalībnieki no katras klases katrā klašu grupā.

Pieteikumus iesniedz Kuldīgas novada pašvaldības Informācijas centrā, Baznīcas ielā 1 līdz 2019.gada 20.decembrim. Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu un klasi, pedagoga vārdu un uzvārdu, kurš skolēnu sagatavojis olimpiādei, un pedagoga vārdu un uzvārdu, kurš piedalīsies olimpiādes darbu labošanā.

Informātika (tiešsaistē)

NOLIKUMS

8.-12. 14.01. 26.-28.02.

Fizika                                               9.-12.                        17.01.                31.03., 01.04.

NOLIKUMS

Olimpiādē piedalās 2 dalībnieki no katras klases katrā klašu grupā.

Pieteikumus iesniedz Kuldīgas novada pašvaldības Informācijas centrā, Baznīcas ielā 1 līdz 2020.gada 8.janvārim. Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu un klasi.

Latviešu valoda un literatūra
(tiešsaistē)                                         11., 12.                    27.01.                     06.03.

Olimpiādē piedalās ne vairāk kā 6 dalībnieki no katras skolas.

Pieteikumus iesniedz Kuldīgas novada pašvaldības Informācijas centrā, Baznīcas ielā 1 līdz 2020.gada 13.janvārim. Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu un klasi.

Ekonomika (tiešsaistē)               10.-12.                 29.01.                            10.03.

NOLIKUMS

Pieteikumus iesniedz Kuldīgas novada pašvaldības Informācijas centrā, Baznīcas ielā 1 līdz 2020.gada 15. janvārim. Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu un klasi.

Matemātika                               9.-12.                     31.01.                       12.,13.03.

NOLIKUMS

Olimpiādē piedalās 1-3 dalībnieki no katras novada pamatskolas un 1-16 dalībnieki no katras novada vidusskolas.

Pieteikumus iesniedz Kuldīgas novada pašvaldības Informācijas centrā, Baznīcas ielā 1 līdz 2020.gada 23.janvārim. Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu un klasi, pedagoga vārdu un uzvārdu, kurš skolēnu sagatavojis olimpiādei, un pedagoga vārdu un uzvārdu, kurš piedalīsies olimpiādes darbu labošanā.

Ķīmija (tiešsaistē)                         9.-12.                   04.02.                         07.-09.04.

NOLIKUMS

Olimpiādē piedalās 2 dalībnieki no katras klases katrā klašu grupā.

Pieteikumus iesniedz Kuldīgas novada pašvaldības Informācijas centrā, Baznīcas ielā 1 līdz 2020.gada 21.janvārim. Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu un klasi. 

Ģeogrāfija                                    10.-12.                     13.02.                         15.,16.04.

NOLIKUMS

Olimpiādē piedalās 2 dalībnieki no katras klases katrā klašu grupā.

Pieteikumus iesniedz Kuldīgas novada pašvaldības Informācijas centrā, Baznīcas ielā 1 līdz 2020.gada 30.janvārim. Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu un klasi.

Matemātika 5.-8. 14.02. -
Vācu valoda 8. 24.02. -

Novada organizētās olimpiādes 2019./2020. mācību gadā

 • 23.01. – novada kombinētā olimpiāde 2.klašu skolēniem
 • 05.02. – novada matemātikas olimpiāde 3.klašu skolēniem
 • 17.02. – novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7.klašu skolēniem
 • 19.02. – novada krievu valodas olimpiāde 9.klašu skolēniem
 • 26.02. – novada mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde 6.-9.klašu skolēniem
 • 27.02. – novada mūzikas olimpiāde 5.-12.klašu skolēniem
 • 05.03. – novada kulturoloģijas olimpiāde vidusskolēniem
 • 12.03. – novada vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.klašu skolēniem
 • 25.03. – novada kombinētā olimpiāde 1.klašu skolēniem
 • 31.03. – novada ģeogrāfijas olimpiāde 7.un 9.klašu skolēniem
 • 09.04. – novada kompleksā dabaszinību olimpiāde 8.klašu skolēniem
 • 20.04. – novada dabaszinību olimpiāde 5.klašu skolēniem
 • 28.04. – novada angļu valodas olimpiāde 9.klašu skolēniem
 • 01.04. – novada mājturības un tehnoloģiju I olimpiāde 6.-9.klašu skolēniem
 • 08.04. – novada latviešu valodas olimpiāde 4.klašu skolēniem
 • 16.04. – novada informātikas olimpiāde 5.-7.klašu skolēniem

Konkursi

Dzejnieka Friča Bārdas 140. jubilejai veltītais literāro darbu un pārspriedumu konkurss

NOLIKUMS


XIII Solistu- vokālistu konkurss "Mīļdziesmiņa"

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA


Viduskursas stāstnieku konkurss "ANEKDOŠU VIRP-ULIS 2020"

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA


Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss "RADI ROTĀJOT" Kuldīgas novadā

NOLIKUMS

Pieteikuma anketa tērpu kolekciju skatei „RADI ROTĀJOT”

Pieteikuma anketa radošo darbnīcu konkursam „RADI ROTĀJOT”

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss „RADI ROTĀJOT” izstādei iesniegto darbu saraksts – pieteikums


Kuldīgas novada izglītības iestāžu skolēnu teātru izrāžu skate

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA


Skolēnu skatuves runas konkurss Kuldīgas novadā

NOLIKUMS

PIETEIKŠANĀS VEIDLAPA


Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls- konkurss "No baroka līdz rokam" Kuldīgas novadā

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA


XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Koru koncerta "Dziesmubērns" repertuāra apguves skate Kuldīgas novadā

NOLIKUMS

PIETEIKUMA ANKETA


Konkurss 6. klašu skolēniem "Pagasts. Pilsēta. Valsts"

NOLIKUMS

PIETEIKUMS


Kuldīgas novada skolēnu publiskās runas konkurss

NOLIKUMS


5.-12. klašu skolēnu neklātienes zīmējumu / fotogrāfiju / video konkursa "lzvēlies veselīgo!"

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA


Viduskursas un Austrumkursas novadu tradicionālā stāstnieku konkursa ceturdaļfināls "TECI, TECI, VALODIŅA 2019"

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA