IESPĒJA PIEDALĪTIES PROJEKTOS, SEMINĀROS UN KURSOS

eTwinning

eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, daļa no Erasmus+, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju tālākizglītību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā.

eTwinning piedāvā drošu bezmaksas sadarbības platformu www.etwinning.net, kurā pusmiljons skolotāju no 42 valstīm tīklojas, apmainās pieredzē un tiešsaistē īsteno skolu sadarbības projektus.

Sīkāka informācija:

http://etwinning.lv/zinas/

Erasmus+ programmas

ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 2014.-2020. gadam. Programmā ir ietvertas gan centralizētas, gan decentralizētas aktivitātes. Centralizētās aktivitātes administrē Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA), decentralizētās – Nacionālās aģentūras. Decentralizētās aktivitātes Latvijā izglītības un mācību jomā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), jaunatnes jomā - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA). 

Sīkāka informācija:

http://www.erasmusplus.lv/lat/

http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_konkursi/izsl_konkursi/

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES