KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DALĪBA PROJEKTOS 2020. gadā

ERASMUS+ PROGRAMMAS PROJEKTI

 • Kuldīgas Centra vidusskolā – “Kamola atšķetināšana soli pa solim”
 • Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā – “Real Virtual Education”
 • Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā – “Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Kuldīgas novadā”
 • V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā –“Angļu valodas kompetenču attīstīšana un CLIL metodoloģijas ieviešana VPKV internacionalizācijas veicināšanai”
 • V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā – “Zaļie uzņēmēji labākai pasaulei”
 • Viduskurzemes pamatskolā-attīstības centrā – Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai
 • Viduskurzemes pamatskolā-attīstības centrā – Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra arodkursu audzēkņu profesionālo iemaņu pilnveidošana
 • Viduskurzemes pamatskolā-attīstības centrā – Arts for Life: developing life skills through the arts
 • Viduskurzemes pamatskolā-attīstības centrā – Sport without barriers
 • Viduskurzemes pamatskolā-attīstības centrā – Increasing the professional capacity of teachers of Viduskurzeme primary school - development centre
 • Viduskurzemes pamatskolā-attīstības centrā – Art is for ALL
 • Viduskurzemes pamatskolā-attīstības centrā – CIVIC

CITU PROGRAMMU PROJEKTI

 • Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls (Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Vecāku forumu un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību) – Kuldīgas Centra vidusskola, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola
 • “Skolas piens” un “Skolas auglis” (Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”) – Kuldīgas Centra vidusskola, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, Kuldīgas 2.vidusskola,V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola, Ēdoles pamatskola, Laidu pamatskola, Turlavas pamatskola, Vārmes pamatskola, Vilgāles sākumskola, Z.A. Meierovica Kabiles pamatskola, PII „Bitīte”, PII „Cīrulītis”, PII “Ābelīte”
 • “Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds), Starptautiskais Ekoskolu sertifikāts – Kuldīgas Centra vidusskola
 • “Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds), Starptautiskais zaļais karogs – Ēdoles pamatskola, PII „Cīrulītis”
 • Lauku atbalsta dienesta projekts “Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai” – V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola
 • Džimbas drošības programma (nodibinājums “Centrs Dardedze") – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, Vārmes pamatskola
 • Programma “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola” (sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju) – Kuldīgas Centra vidusskola, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 
 • Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”  pilotprojekts sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru noteikšanai un mazināšanai –V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola
 • 2020./2021.mācību gadā dalībskolas “Junior Achievement Latvia” programmā – V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola, Kuldīgas Centra vidusskola
 • Projekts “Gribu būt mobils!” sadarbība ar CSDD – V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola,Kuldīgas Centra vidusskola, Kuldīgas 2. vidusskola
 • Projekts “MOT” pozitīvās motivācijas veicināšana jauniešiem – V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola
 • Projekts “Sporto visa klase” 4.un 5.klases – V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola
 • Vislatvijas makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!” 2020./2021. mācību gadā – Kuldīgas Centra vidusskola, Z.A. Meierovica Kabiles pamatskola, PII “Bitīte”, PII “Ābelīte”, PII “Cīrulītis”
 • Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” 2020./2021. mācību gadā – Kuldīgas Centra vidusskola, Z.A. Meierovica Kabiles pamatskola, PII “Bitīte”, PII “Ābelīte”, PII “Cīrulītis”
 • Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma “IDEĀLAS organizācijas modelis izglītības un sociālās integrācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām”– Viduskurzemes pamatskolā-attīstības centrs
 • eTwinning projekts “TAKE PRECAUTION, END THE DANGER” – Viduskurzemes pamatskolā-attīstības centrs
 • eTwinning projekts TIME CAPSULE: “LEAVE A MESSAGE TO THE FUTURE” –Viduskurzemes pamatskolā-attīstības centrs
 • eTwinning projekts “Arts for Life: developing life skills through the arts” –Viduskurzemes pamatskolā-attīstības centrs
 • Nordplus programmas projekts „21st Century lessons” – Kuldīgas Centra vidusskolā
 • Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda 2020” – Kuldīgas Centra vidusskola
 • projekts “Zināšanu pārbaudes tiešsaistes rīks ģeogrāfijā 7. – 9. klases mācību vielas apguvei”, Nr. 8.3.1.2/19/A/002 – Kuldīgas Centra vidusskola
 • “Multifunkcionāla sporta un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana Pētera ielā 10, Kuldīgā”. Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības  stratēģiju” – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 
 • Projekts „ Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas Animācijas darbnīcas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
 • Projekts “Etnogrāfiska Planīcas tautastērpu darināšana deju kolektīviem “Austra” un “Austriņa”” īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības  stratēģiju” – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola
 • Kultūras pasākumu projekts “Emīlija” – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola
 • Sadarbības projekti ar Ernestinum  ģimnāziju Cellē (Vācijā) – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola
 • Latvijas nacionālās bibliotēkas  lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020"– Laidu pamatskola
 • Dalībapreventīvā programmā “Bērnam drošs un draudzīgas bērnudārzs”. Organizē “Latvijas SOS bērnu ciemata asociācija” un nodibinājums “Centrs Dardedze” – PII “Ābelīte”, PII “Cīrulītis”, PII “Bitīte”.
 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Šim rakstam komentāru nav