Vasaras nometnes

Notiek pieteikšanās Kuldīgas novada pašvaldības finansiāli atbalstītajām vasaras nometnēm bērniem un jauniešiem, kuras organizē dažādas biedrības, organizācijas un individuālas personas.

Kuldīgas novada pašvaldība šogad atbalstījusi 43 dažādas nometnes, lielu daļu no tām organizē Kuldīgas novada izglītības iestādes, kas pieteikšanos organizē individuāli. Interesentiem jāseko līdzi informācijai un jāpiesakās konkrētajā skolā. Savukārt aprīļa Domes sēdē Kuldīgas novada deputātu 17 atbalstītās nometnes organizē dažādas biedrības, organizācijas vai individuālas personas.

Katru gadu Kuldīgas novada pašvaldībai izdodas atbalstīt daudz radošu un izglītojošu nometņu. Šogad tajās varēs piedalīties ap vairāk nekā 1000 dalībnieku. Saturs nometnēs tradicionāli ir ļoti plašs un daudzveidīgs – sākot ar dziedāšanu un dejošanu, līdz pat diennakts patriotu vai zaļo domātāju nometnēm.

Vasaras nometņu projekts tiek atbalstīts jau septīto gadu, lai bērni un jaunieši no 5 līdz 16 gadu vecumam varētu daudzpusīgi pavadīt vasaru un attīstīt savus talantus. Pašvaldības finansiālais atbalsts vienai nometnei ir līdz EUR 900, projekta kopējais finansējums ir EUR 18 000, neskaitot novada skolu organizētās nometnes.

Vasaras nometnes

< SKATĪT AKTUALITĀTES