2017./2018. m.g. projektā īstenotie pasākumi Ēdoles pamatskolā

STEM un vides jomā

Ēdoles pamatskolā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros STEM un vides jomā piedāvā nodarbību ciklu “Dabas zinātņu iepazīšana” 1.-6. klašu skolēniem. Katru nedēļu skolēniem notiek daudzveidīgas un izzinošas nodarbības, kurās tiek veikti arī dažādi eksperimenti. Skolēni gūst ieskatu dažādās dabas zinātnēs, lai radītu interesi par dažādām profesijām, kas saistītas ar dabas zinātnēm.

Valodu jomā

Ēdoles pamatskolā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros valodu jomā divas reizes nedēļā notiek nodarbības ar mērķi attīstīt skolēnu publiskās runas un uzstāšanās prasmes, nostiprināt vārdu krājumu un sarunvalodu. Nodarbību ietvaros skolēni diskutē par dažādām tēmām, kuras izvēlas gan paši skolēni, gan pedagogi, un izspēlē dažādas situācijas. Nodarbību laikā skolēni apgūst frāzes un izteicienus, kas bagātina runu, palīdz izteikt viedokli, argumentēt par sev zināmām vai sabiedrībai aktuālām tēmām. Skolēni darbojas pāros, grupās, veido dialogus, mācās argumentēt, uzstāties publikas priekšā, apgūst publiskās runas veidošanas pamatus.

Projekta ietvaros no 26.03.-30.03. tiks rīkota angļu valodas nedēļa, kuras laikā skolēniem visās klašu grupās būs iespēja piedalīties konkursos, radošās darbnīcās, kas ļaus parādīt savas zināšanās angļu valodā, kā arī iepazīt tuvāk Lielbritānijas kultūru, vēsturi un tradīcijas.

Mācību gada noslēgumā notiks publiskās runas konkurss par tēmu „Pastāti man, kas Tev patīk un es pateikšu, kas esi Tu,” kuras laikā katrs izglītojamais uzstāsies ar sagatavotu runu.

Tāpat valodu jomā četras reizes nedēļā notiek atbalsta personāla (logopēda) sniegtas individuālas nodarbības skolēniem, kuriem ir grūtības apgūt mācību vielu. Nodarbību laikā tiek aktivizēta skolēnu interese par dzimto valodu, skolēni tiek rosināti pārvarēt runas un valodas traucējumus. Tāpat nodarbību laikā skolēniem tiek paplašināts vārdu krājums ar dažādu uzdevumu palīdzību, vingrināta fonemātiskā uztvere, uzlabota lasītprasme un rakstītprasme.

Kultūrizglītības un radošās industrijas jomā

Ēdoles pamatskolā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros kultūrizglītības un radošo industriju jomā notiek radošās darbnīcas kopāmuzicēšanā 1.-4. klašu skolēniem. Ar muzicēšanas palīdzību tiek nodarbināti plaši smadzeņu lauki – domāšanas, dzirdes, atmiņas, ritma izjūtas, kustību un centri, kas spēj attīstīt un regulēt emocijas, radošo darbību un mākslu, neverbālo domāšanu un intuīciju. Nodarbību laikā notiek muzicēšana un dažādu mūzikas instrumentu izspēlēšana uz pozitīva emocionālā fona, nodarbībās izmantotā metode tiek piemērota katra skolēna individuālajai sagatavotībai un uztveres īpatnībām.

< SKATĪT AKTUALITĀTES