KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DALĪBA PROJEKTOS 2018./2019. MĀC. G.

Kuldīgas Bērnu un jauniešu centrs

 • Projekts Nr. LLI-282 “Jauniešu sociālās iekļaušanas un iesaistes pasākumi Paņevežā un Kuldīgā” (Youth Empowerment).
 • Projekts “Stratēģija Valsts atbalsta nodrošināšanā jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” 1.3. Atbalsts darbā ar jaunatni sistēmās izveidei vietējā līmenī.
 • Erasmus+ programmas finansēts projekts “Cool Dig”.

Ēdoles pamatskola

 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • ”Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds).
 • Makulatūras vākšanas konkurss ''Tīrai Latvijai'' (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).                   
 • Lietoto bateriju vākšanas konkurss ''Tīrai Latvijai'' (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).
 • Datorikas mācību priekšmetu apmācība.
 • “Muzejam-40” projekta “Darīsim paši” ietvaros.
 • Dabas takas izveide “Drošs ceļš uz skolu”.
 • ESF projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001.
 • ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/I/001.

Kuldīga 2. vidusskola

 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • "Starpkultūru dialogs slāvu valodā".
 • Datorikas apmācība 4.-6. klasei.
 • UNESCO 2017. gada projekts ''Kulinārais mantojums lietojumā''.
 • ”Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds).
 • ESF projekts ''Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai'' Nr. 8.3.2.2/16/I/001)     .
 • ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”Nr. 8.3.5.0/16/I/001.
 • Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls (Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības ministriju Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Vecāku forumu un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību).
 • Erasmus+ programmas projekts „European Tales are Coming Together”.

Kuldīgas Centra vidusskola

 • ESF projekts „Kompetenču pieeja mācību saturam” Nr.8.3.1.1/16/I/002.
 • ESF projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001.
 • ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/I/001.
 • Pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”, Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu, telpu un stadiona pārbūve, atjaunošana un teritorijas labiekārtošana.
 • Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls (Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības ministriju Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Vecāku forumu un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību).

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • ESF projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001.
 • ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr, 8.3.4.0/16/I/001.
 • “Multifunkcionāla sporta un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana Pētera ielā 10, Kuldīgā” (ELFLA LEADER).
 • Eiropas Parlamenta vēstnieku skola (EP informācijas birojs).
 • Džimbas drošības programma (nodibinājums “Centrs Dardedze”).
 • “More unites us than divides us” (eTwinning).
 • “Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” (Valsts kultūrkapitāla fonds).
 • “40 no 100” (Kuldīgas novada pašvaldība).
 • “Multifunkcionālu solu izgatavošana” (projektu konkurss “DARĪSIM PAŠI”).
 • “Fasādes vienkāršotā atjaunošana Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas ēkai Pētera ielā 5, Kuldīdā” (Kuldīgas novada pašvaldība).

Laidu pamatskola

 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • Makulatūras vākšanas konkurss ''Tīrai Latvijai'' (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).
 • Lietoto bateriju vākšanas konkurss ''Tīrai Latvijai'' (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).
 • Zinātnes un inovācijas parka projekts par dienasgrāmatu vāku dizainu.
 • #BeActive# Izglītības iestādes izcilības balva.
 • Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas projektu konkurss "Mācīties darot".

Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs

 • ''Putras programma 2017 - Auzās ir spēks!'' (Sadarbībā ar Rīgas dzirnavnieks, Veselības ministriju, Valsts izglītības satura centru, Slimību profilakses un kontroles centru).
 • UNESCO lielākā mācību stunda 2017;
 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • RIMI gardēžu klase.
 • Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības  centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai (Erasmus+ individuālās mobilitātes).
 • Pedagogu profesionālā pilnveide – atbalsts kompetenču pieejā balstītas izglītības satura ieviešanai Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā (Erasmus+ individuālās mobilitātes).
 • E-Trainers: new skills and tools for VET (Erasmus+ srtatēģiskā partnerība).
 • Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas projektu konkurss "Magnētiskā attēlu tāfele. Gaismas platformas.".
 • ESF projekts „Kompetenču pieeja mācību saturam” Nr.8.3.1.1/16/I/002.
 • ESF projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001.

PII “Ābelīte”

 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • Makulatūras vākšanas konkurss ''Tīrai Latvijai'' (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru.
 • Lietoto bateriju vākšanas konkurss ''Tīrai Latvijai'' (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).
 • Erasmus+ projekts “Jauni resursi kompetenču pieejai mācību procesā”.

PII “Bitīte”

 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls (Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības ministriju Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Vecāku forumu un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību).
 • ''Putras programma 2018'' (Sadarbībā ar Rīgas dzirnavnieks, Veselības ministriju, Valsts izglītības satura centru, Slimību profilakses un kontroles centru).
 • Makulatūras vākšanas konkurss ''Tīrai Latvijai'' (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).                   
 • Lietoto bateriju vākšanas konkurss ''Tīrai Latvijai'' (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).

PII “Cīrulītis”

 • ”Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds).
 • Starptautiskais projekts "Lielās augu medības" (Ekoskolu programma).
 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • Makulatūras vākšanas konkurss ''Tīrai Latvijai'' (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).                   
 • Lietoto bateriju vākšanas konkurss ''Tīrai Latvijai'' (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).
 • “Cūkmena detektīvi” (AS “Latvijas Valsts meži”ekoprogramma).

Turlavas pamatskola

 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • Makulatūras un lietoto bateriju vākšanas konkursi "Tīrai Latvijai" (Zaļā josta).
 • ESF projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001.
 • Dalība projektā “Darīsim paši!”

Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskola

 • Skolēnu mācību uzņēmumi (Junior Achievement).
 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • Erasmus+ projekts “Mācību mobilitāte”, atbalsts Valsts izglītības attīstības aģentūra.
 • Erasmus+ projekts “Skolotāji un vecāki kopā ir spēks” (“Teachers and parents together have strength”)
 • Dalība brīvprātīgajā skolu tīklā pārējais uz kompetencēs balstītu izglītību.
 • ”Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds).
 • Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls (Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības ministriju Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Vecāku forumu un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību).
 • ESF projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001.
 • “Sporto visa klase”, atbalsts Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK).
 • “Tīrai Latvijai” sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, SIA BAO, Valsts izglītības satura centru.
 • “Panākumu universitāte” un “Uzņēmējdarbības skola”, Biznesa Augstskolas “Turība” programmas.

Vārmes pamatskola

 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • ESF projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001.

Vilgāles pamatskola

 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls (Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības ministriju Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Vecāku forumu un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību).
 • ESF projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001.

Z.A. Meierovica Kabiles pamatskola

 • "Skolas piens" un "Skolas auglis" – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 • ”Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds).
 • Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru)
 • Lietoto bateriju vākšanas konkurss ''Tīrai Latvijai'' (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).
 • ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0/16/I/001.
 

< SKATĪT AKTUALITĀTES