ESF PROJEKTS “PROTI un DARI!”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumu Nr. 358 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”” īstenošanas noteikumiem, Kuldīgas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.3.0/16/I/001 “PROTI un DARI” īstenošanu.

Projekta finansējuma saņēmējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Projekta mērķis: Motivēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 15–29  gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu, un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, un  veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, tiks  izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;

Projekta laikā tiks īstenota katra jaunieša individuālā pasākumu programma 2 līdz 9 mēnešu ilgā periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:

  • regulārs individuāls mentora  atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu,
  • individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs,
  • neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
  • speciālistu  konsultācijas (karjeras konsultants, psihologs, u.c.),
  • dalība pasākumos (semināri,  kultūras pasākumi,  nometnes, sporta aktivitātes),
  • brīvprātīgā darba aktivitātes,
  • iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
  • ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara),
  • ·iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.

Projekta īstenošanas termiņš Kuldīgas novada pašvaldībā: 2016. gada 2. jūnijs – 2018. gada 31. decembris.

Kontaktinformācija: Projekta koordinētāja Baiba Pavlovska, Tālr. 28463142, E-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Sīkāka informācija par projektu: ŠEIT

DALĪBA PROJEKTĀ “PROTI UN DARI” JAUNIETEI PALĪDZ IZPRAST SAVAS IESPĒJAS

DALĪBA PROJEKTĀ “PROTI UN DARI” PALĪDZ JAUNIEŠIEM KĻŪT MOTIVĒTĀKIEM

PROJEKTĀ “PROTI UN DARI” NOSLĒGUŠĀS AKTIVITĀTES ČETRĀM KULDĪGAS NOVADA JAUNIETĒM

JAUNIEŠUS AICINA IESAISTĪTIES PROJEKTĀ “PROTI UN DARI!”

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA ATBALSTA STARPTAUTISKO JAUNIEŠU PROJEKTU „PROTI UN DARI!”

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav