Vasaras nometnes

Notiek pieteikšanās Kuldīgas novada pašvaldības finansiāli atbalstītajām vasaras nometnēm bērniem un jauniešiem, kuras organizē dažādas biedrības, organizācijas un individuālas personas.

Kuldīgas novada pašvaldība šogad pavisam atbalstījusi 55 dažādas nometnes, lielu daļu no tām organizē Kuldīgas novada izglītības iestādes, kas pieteikšanos organizē individuāli. Interesentiem jāseko līdzi informācijai un jāpiesakās konkrētajā skolā. Savukārt aprīļa Domes sēdē Kuldīgas novada deputātu 20 atbalstītās nometnes organizē dažādas biedrības, organizācijas vai individuālas personas.

Ar katru gadu Kuldīgas novada pašvaldībai izdodas atbalstīt aizvien vairāk radošu un izglītojošu nometņu. Šogad tajās varēs piedalīties ap 1300 dalībnieku. Saturs nometnēs tradicionāli ir ļoti plašs un daudzveidīgs – sākot ar dziedāšanu un dejošanu, līdz pat āra dzīves ABC diennakts nometnē.

Vasaras nometņu projekts tiek atbalstīts jau sesto gadu, lai bērni un jaunieši no 5 līdz 16 gadiem varētu daudzpusīgi pavadīt vasaru un attīstīt savus talantus. Pašvaldības finansiālais atbalsts vienai nometnei ir līdz EUR 900, projekta kopējais finansējums ir EUR 18 000, neskaitot novada skolu organizētās nometnes.

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪTĀS NOMETNES

< SKATĪT AKTUALITĀTES