Aktīvie projekti

ESF PROJEKTS "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

ESF Projekts "Kompetenču pieeja mācību saturā"

ESF Projekts "Proti un dari"

ESF Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

ESF PROJEKTS "VESELĪBAS VEICINĀŠANAS UN SLIMĪBU PROFILAKSES PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS UZLABOŠANA KULDĪGAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM”

ESF PROJEKTS “ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI”

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DALĪBA PROJEKTOS 2019./2020. MĀC. G.

IESPĒJA PIEDALĪTIES PROJEKTOS, SEMINĀROS UN KURSOS