Dokumenti

IZGLTĪTĪBAS NODAĻAS DARBĪBAS MĒRĶIS UN VIRZIENI

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS NODAĻAS DARBĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI 2021./2022. MĀCĪBU GADĀ

NOLIKUMI

Kuldīgas novada pašvaldības izglītības metodiskā darba organizēšanas kārtība

Kuldīgas novada Domes Izglītības komisijas nolikums

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS NODAĻAS NOLIKUMS

Kuldīgas novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas NOLIKUMS

KĀRTĪBA PAR KULDĪGAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU LABĀKO SKOLĒNU IZVIRZĪŠANU IKGADĒJAI SVINĪGAI PIEŅEMŠANAI

Kārtība, kādā Kuldīgas novadā piešķir nomināciju „Gada cilvēks izglītībā” nolikums

  SAISTOŠIE NOTEIKUMI

NOTEIKUMI Nr. 1/2020 “Kārtība, kādā tiek apmaksāta bērnu ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs/grupās un vispārizglītojošajās skolās”

Saistošie noteikumi Nr. 2013/36 „Par kārtību interešu, pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanai un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmu saskaņošanai”

NR. 2011/30 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR KĀRTĪBU BĒRNU REĢISTRĒŠANAI UN UZŅEMŠANAI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PII IESTĀDĒS UN TO FILIĀLĒS" AR GROZĪJUMIEM

< SKATĪT AKTUALITĀTES