Kuldīgas jauniešu erudīts „Aso prātu cīņas 2015”

Kuldīgas Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Kurzemes NVO atbalsta centru aicina pieteikt jauniešu komandas ikgadējam Kuldīgas novada jauniešu erudītam „Aso prātu cīņas 2015”, kurš notiks 30. martā Kuldīgas Bērnu un jauniešu centrā! Komandu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2. marta plkst. 8:00, aizpildot elektronisku komandas pieteikumu.

Erudītā aicināti piedalīties Kuldīgas novada jaunieši, veidojot savas komandas līdz 5 dalībniekiem komandā. Komandas dalībnieku vecums no 15 - 25.gv. Komanda var pārstāvēt skolu, jauniešu centru, jauniešu biedrību vai neformālu jauniešu grupu.

Katrai komandai būs jāsagatavo arī mājas darbs - jāiepazīst viena no organizatoru dotajām Kuldīgas nevalstiskajām organizācijām un jāsagatavo vizītkarte par to. Lai izlozētu organizācijas, par kurām jāsagatavo vizītkarte, kā arī lai iegūtu komandas dalības numuru erudītā, 2. martā plkst. 16:00 visi pieteikto komandu pārstāvji aicināti uz izlozi Kuldīgas BJC!

Konkursa nolikums: ej.uz/asieprati_nolikums

Pieteikt komandu erudītam: ej.uz/Asie_prati