Ēnu diena Kuldīgas novada muzejā

Šodien, 11. februārī, Kuldīgas novada muzejs piedalījās Ēnu dienā, šogad muzejā ciemojās  skolēni no vairākām Kuldīgas skolām: Aleksis un Patriks no Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas, Lenija no V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas, Līva un Nikola no Kuldīgas Centra vidusskolas.

Kuldīgas novada muzejs Ēnu dienas ietvaros skolēnus iepazīstināja ar muzeja struktūru un darbinieku pienākumiem. Dziļāks priekšstats tika gūts par klientu apkalpošanas speciālistu darbu: ekskursiju vadīšanu, ideju ģenerēšanu dažādiem pasākumiem, tehniskajiem pienākumiem un publicitātes veidošanas aktivitātēm. Skolēniem bija iespēja piedalīties pedagoģiskajā nodarbībā un palīdzēt gatavoties nākamajam ģimenes pasākumam.

Arī nākamgad muzejs ir gatavs piedalīties Ēnu dienā un uzņemt bērnus un jauniešus ar dažādām interesēm.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Informāciju sagatavoja:
Lenija Stendere un Līva Dimitrijeva
Kuldīgas novada muzeja ēnas

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav