Olimpiāžu uzvarētāji 2014./2015. mācību gada pirmajā semestrī

Vācu valodas olimpiādē 10. – 12. klašu skolēniem 26. novembrī piedalījās četri skolēni no Kuldīgas 2. vidusskolas un Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas. 1. vietā – Katrīna Poriķe (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Dzintra Blūma), 2. – Lauris Haritons (Kuldīgas 2. vsk., sk. Selva Rozentāle).

Latviešu valodas olimpiādē 4. klašu skolēniem  27. novembrī piedalījās 22 skolēni no visām novada skolām, izņemot Vārmes pamatskolu. 1. vietā – Katrīna Kiričenko (Kuldīgas Centra vsk., sk. Indra Tīruma), 2. – Estere Luīze Rožkalna, Valters Mediņš (Kuldīgas pamatsk., sk. Dace Rimaševska) un Elīna Putniņa (Z.A.Meierovica Kabiles pamatsk., Anita Zēberga). Atzinību saņēma Agate Stucere (Kuldīgas Centra vsk., sk. Vija Bukāte), Megija Vaselāne (Kuldīgas Centra vsk., sk. I.Tīruma) un Pēteris Melbārdis (Ēdoles pamatsk., sk. Dace Jansone).

Bioloģijas olimpiādē 9. – 12. klašu skolēniem 28. novembrī piedalījās 34 skolēni no visām novada pilsētas skolām un no Ēdoles, Laidu un Vilgāles pamatskolas. Godalgotās vietas tika piešķirtas četrās klašu grupās.

9. klases grupā 1. vietā – Anna Kricka (Kuldīgas Centra vsk., sk. Ritvars Rekmanis), 2. – Reičela Mieze (Kuldīgas pamatsk., sk. Ilze Ose), 3. – Lita Laine Maculēviča (Ēdoles pamatsk., sk. Gunita Meiere). Atzinību saņēma Laura Balandiņa (Kuldīgas 2. vsk., sk. Aivars Cīrulis), Agneta Līdaka (Vilgāles pamatsk., sk. Astrīda Štorha) un Katrīna Spēkaine (Kuldīgas Centra vsk., sk. R.Rekmanis).

10. klases grupā 1. vietā – Alise Paula Zīverte, 2.– Katrīna Eņģele un 3. – Aigars Lastovskis (visi no Kuldīgas 2. vsk., sk. A.Cīrulis).

11. klases grupā 1. vietā – Līga Birzniece (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., Ināra Iesalniece).

12. klases grupā 1. vietā – Katrīna Poriķe (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. I.Ose), 2. – Madara Kāle (Kuldīgas Centra vsk., sk. Silvija Bergmane), 3. – Līvija Anna Goldberga un Sandis Arājums (abi no V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. I.Iesalniece).

Krievu valodas olimpiādē 9., 10. – 12. klašu skolēniem piedalījās 29 skolēni no visām novada pilsētas skolām un no Ēdoles, Turlavas, Vārmes un Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas. Godalgotās vietas tika piešķirtas divās klašu grupās.

9. klases grupā 1. vietā – Madara Maija Mančinska (Kuldīgas Centra vsk., sk. Aina Stepēna) un Juta Guļaško (Ēdoles pamatsk., sk. Aigars Matevičs), 2. – Alise Upeniece (Kuldīgas pamatsk., sk. Svetlana Djageļa). Atzinību saņēma Agneta Ābola, Rēzija Gulbe (abas no Kuldīgas 2. vsk., sk. Valija Sprude) un Rihards Balodis (Ēdoles pamatsk., sk., A.Matevičs).

10. – 12. klašu grupā 1. vietā – Sandra Voskāne (Kuldīgas Centra vsk., sk. A.Stepēna), 2. vietā – Dmitrijs Gerasimovičs (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. Natalia Rozentale), 3. – Linda Bliska (Kuldīgas 2.vsk., sk. Irina Stikuta). Atzinību saņēmaAgnese Gūtmane (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. N.Rozentale) un Vladimirs Djakivs (Kuldīgas Centra vsk., sk. A.Stepēna).

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav