Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra pedagogi viesojas Somijā

Foto: Inese Andersone

No 3. līdz 9. oktobrim Erasmus+ mobilitātes projekta “Viduskurzemes pamatskolas –attīstības centra pedagoģiskā personāla profesionālās kapacitātes paaugstināšana”
(Nr. 2020-1-LV01-KA101-077312) ietvaros mums bija iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā, kas norisinājās Somijā. Gandrīz nedēļas garumā varējām vērot un piedalīties dažādās ar sociālo darbu un pieaugušo, speciālo izglītību saistītos pasākumos. Šīs nedēļas laikā viesojāmies Helsinku jaunajā Ooda bibliotēkā, Haltia – valsts dabas muzejā, KotiPesa bērnu un jauniešu labklājības centrā un Citynuokkari jauniešu centrā. Apmeklējām Liomas evanģēlisko tautas augstskolu un Sarkas nacionālo lauksaimniecības muzeju. Iepazināmies ar pieaugušo izglītības un sociālā darba iespējām Loimas pilsētiņā.

Īpašu uzmanību pievērsām somu pieredzei un idejām par speciālo izglītību un sociālo atbalstu ģimenēm ar bērniem ar speciālām vajadzībām, kā arī šo bērnu/jauniešu tālākajām iespējām darba tirgū un sociālo atbalsta sistēmu.

Intensīvās darba dienas, apmeklējot iestādes un uzņēmumus un tiekoties ar to pārstāvjiem, centāmies sabalansēt ar Somijas kultūras un arhitektūras iepazīšanu, ciemojoties muzejos, mākslas namos, bibliotēkās un baudot brīnišķīgo Somijas dabu. Katru dienu beidzām ar dienas refleksiju un idejām, kas radušās dienas gaitā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav