Jauniešu forums pulcē vairāk nekā 100 dalībnieku

jauniesu_forums

29. septembrī Kuldīgas Jauniešu mājā un vēl piecās Kuldīgas novada vietās – Alsungas  “Sapņotavā”, Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā, Skrundā, Laidu pamatskolā, Vārmes Jauniešu iniciatīvu centrā “Čiekurs” un Turlavas kultūras namā – norisinājās jau ceturtais Kuldīgas novada Jauniešu forums. Forums tika organizēts projekta Laidi!” ietvaros un pirmoreiz notika hibrīda veidā: vienlaicīgi klātienē un tiešsaistē.

Katrā norises vietā bija iespēja pulcēties novada jauniešiem, vecākiem, pedagogiem, aktīvajiem Kuldīgas novada iedzīvotajiem un lēmumu pieņēmējiem. Forumā tika prezentēti jaunumi jaunatnes jomā un paveiktais mobilajā darbā ar jaunatni, kas šogad tika īstenots Kuldīgas novada Laidu pagastā. Pēc prezentācijām dalībnieki visās norises vietās piedalījās diskusijās un prāta vētrās, lai izstrādātu rekomendācijas par dažādām jaunatnes jomai saistošām tēmām: digitālais jaunatnes darbs un tā attīstīšanas iespējas, karjeras izglītība skolā un ārpus tās, jauniešu līdzdalības iespējas pagastos, nākamie soļi darbā ar jaunatni, Jauniešu mājas potenciāls. Foruma dalībnieki arī ģenerēja idejas par to, ko darīt, lai jauniešiem būtu iespēja novadā izpaust un apzināt savas intereses.

Foruma organizēšana ir viens no instrumentiem, lai darbā ar jaunatni sasniegtu ilgtermiņa mērķi – veicinātu apziņu, ka Kuldīgas novadā ir jauniešiem draudzīga un pievilcīga vide, kas sekmē jauniešu veidošanos par vispusīgi attīstītiem, izglītotiem, sociāli nodrošinātiem, veselīgiem un uz demokrātiskām vērtībām vērstiem sabiedrības locekļiem. Rekomendācijas, kas tika izstrādātas foruma ietvarā, tiks apkopotas un kalpos par pamatu, izstrādājot nākamā gada darbības plānu jaunatnes jomas izaugsmei Kuldīgas novadā.

Forumu organizēja Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs un jauniešu biedrība KAKTUSS” projekta Laidi” ietvaros, kas tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Lielu paldies sakām dalībniekiem, iesaistītajam tehniskajam personālam, mūsu sadarbības partneriem un sponsoriem!

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav