Pedagogiem piedāvā supervīzijas

Lī dz 2021. gada beigām katrs Latvijas pedagogs var saņemt psihoemocionālu atbalstu, piedaloties grupu supervīzijā. To nodrošina Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinēta atbalsta programma “Supervīzijas Latvijas pedagogiem Covid – 19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Supervīzija ir mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts pedagogiem viņu profesionālās kompetences un profesionālās darbības kvalitātes pilnveidošanai.
Ikvienam novada pedagogam, kurš pieteicies supervīzijai, būs iespēja apspriest un risināt gan profesionālas, gan personiskas problēmas, kompetenta supervizora vadībā, meklējot jaunu skatījumu un resursus turpmākajam produktīvam un kvalitatīvam darbam.

Grupu supervīzijām novadā pieteikušies 273 pedagoģiskie darbinieki.

Supervīzijas vadīs sertificēti supervizori, plānotais īstenošanas laiks no 07.10.2021. līdz 03.12.2021. Tās notiks gan klātienē, gan attālināti.

Par konkrēto norises laiku pedagogiem, kuri ir pieteikušies supervīzijām, informācija pie izglītības iestādes vadītāja.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav