Iegūst zināšanas par veselīgu dzīvesveidu

IEGŪZT ZINĀŠANAS PAR VESELĪGU DZĪVESVEIDU

No 26. līdz 30. jūlijam Kuldīgas aktīvo jauniešu biedrība “Sprādziens” Kuldīgas Jauniešu mājā rīkoja vasaras nometni “Sākam ar kliedzienu” projekta Nr.9.2.4.2/16/I/095 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem” ietvaros.

Nometnē piedalījās 18 jaunieši vecumā no 13-17 gadiem. Tās mērķis bija sniegt jauniešiem priekšstatu par veselīgu dzīvesveidu, tajā skaitā arī par mentālās veselības nozīmi mūsu ikdienā.

Nometnē tika pieaicināti pasniedzēji, kas vadīja sporta nodarbības, jogu, zumbu, lekcijas par atkarībām un dzimumu līdztiesību, psihoemocionālo veselību, pirmo palīdzību, kā arī norisinājās veselīga uztura meistarklase un komandu saliedēšanās aktivitātes, lai dalībnieki labāk viens otru iepazītu un apzinātos komandas lomu ikdienas dzīvē. Visās nodarbībās tika izmantotas neformālās izglītības metodes.

Droši varam apgalvot, ka nometnes mērķis ir sasniegts un jauniešiem tika sniegtas pilnvērtīgas zināšanas dažādās jomās, kas saistās ar veselību, uzturu, fiziskajām aktivitātēm. Paši jaunieši atzina, ka nometne ir bijusi aizraujoša, notikumiem bagāta un iegūtas jaunas zināšanas, kas noderēs turpmākajā dzīvē.