Aktivitātes Erasmus+Sport programmas projekta “Sports bez šķēršļiem” ietvaros

AKTIVITĀTES ERASMUS+SPORT PROGRAMMAS PROKETA SPORTS BEZ SĶĒRŠĻIEM

Šajā vasarā notikušas vairākas aktivitātes saistībā ar Erasmus+ Sport programmas projektu “Sports bez šķēršļiem” (“Sport without barriers”,  Nr. 612943-EPP-1-2019-1-EL-SPO-SSCP), kurā Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra skolotāji un vecāki ir tikušies ar Polijas Gižicko pašvaldības izglītības un sporta darbiniekiem, kā arī biedrības “CHANCE” un Alītas pamatskolas pārstāvjiem.

Š.g. 8. un 9. jūlijā Kuldīgā un Pelčos, Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā, viesojās 15 projekta dalībnieki no Lietuvas un Polijas. Viesi atzinīgi novērtēja Kuldīgas sporta būves – baseinu un sporta manēžu, piedalījās Boče meistarklasē, dalījās pieredzē par to, kādā veidā tiek organizēti pasākumi cilvēkiem ar speciālām vajadzībām Gižicko un Alītas pašvaldībās. Par sporta dzīvi novadā pastāstīja Kuldīgas novada Sporta skolas direktors A.Kimbors, bet par pieredzi darbā ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām – Speciālā sporta centra vadītāja Nadija Strazdiņa.

Savukārt šī gada 19. un 20. augustā Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra pedagogi Didzis Skuška un Iveta Diržininka kopā ar vecākiem, kuru bērni aktīvi piedalās sporta sacensībās – Initu Lastovsku, Inesi Āboliņu un Lieni Kīnasti –, devās uz projekta sanāksmi Alītā, Lietuvā. Šajā sanāksmē uzsvars tika likts uz vecāku pieredzes apmaiņu. Notika diskusijas un viedokļu apmaiņa par bērnu iespējām sportot gan mācību laikā, gan pēc izglītības iestādes pabeigšanas. Tika secināts, ka problēmas ir līdzīgas – ierobežotas iespējas nodarboties ar komandu sportu, treneru zināšanu trūkums, kā strādāt ar jauniešiem ar speciālām vajadzībām, sabiedrības neizpratne un stereotipi. Mobilitātes laikā projekta dalībniekiem bija iespēja ne tikai sadraudzēties, bet arī apmeklēt Alītas Jauniešu parku un izmēģināt nūjošanu profesionāla trenera vadībā.

Šobrīd notiek gatavošanās konferencei Polijā, kurā apkoposim projektā gūto pieredzi.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav