KULDĪGAS NOVADA SKOLĒNIEM IESPĒJA PIETEIKTIES STRĀDĀT VASARAS BRĪVLAIKĀ

vasaras darbs
Foto: Ričards Sotaks

No 19. aprīļa līdz 19. maijam (ieskaitot) Kuldīgas novadā deklarētie jaunieši, kam ir 16, 17 vai 18 gadi un, kuri mācās, var pieteikties darbam vasaras mēnešos. Pieteikties var, iesniedzot pilnībā aizpildītu pieteikuma anketu (pielikumā) Kuldīgas novada pašvaldībai (Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301) vai Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs (pastkastītēs).

Ir dota iespēja katram skolēnam pašam vienoties par darbavietu ar izvēlēto darba devēju pēc pieejamā saraksta.

! Skolēnu pieteikšanās ir noslēgusies ! 

Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā iesaistītiem skolēniem paredzēts strādāt vienu mēnesi, 4 stundas dienā (nepilnu darba dienu), 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām. Darbavietas paredzēts nodrošināt līdz 160 skolēniem.

Atgādinām, ka nepilngadīgajiem skolēniem jānokārto ārsta izziņa par veselības stāvokli un tā iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības.

NOTEIKUMI PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ ORGANIZĒJAMI NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMI 2021. GADA VASARAS BRĪVLAIKĀ KULDĪGAS NOVADĀ

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav