Mājīgi un radoši – jaunas telpas mazajiem ķipariem Vilgālē

vilgales pamatskola
Foto: Ilze Dambīte-Damberga

13. decembrī Kuldīgas novada Domes deputāti un skolu direktori viesojās Vilgāles pamatskolā, lai iepazītos ar telpām, uz kurām pārceltas pirmsskolas grupas, kas līdz šim atradās atsevišķā ēkā. Jaunajās, mājīgajās un īpaši pielāgotajās telpās mācīsies 30 pirmsskolas vecuma bērni – 15 mazie ķipari grupā no pusotra līdz četriem gadiem, kā arī 15 bērni grupā no pieciem līdz sešiem gadiem.

Ieceres rezultātā vairākās skolas telpās iegādātas jaunas mēbeles, kā arī nepieciešamie Montesori pedagoģijas mācību līdzekļi, piemēram, izzinošas spēles, kluči un puzles, ģeogrāfijas kartes, krāsaini un smilšu globusi, krāsu kastes, burti un cipari, lai apgūtu valodas un matemātiku, kā arī kustīgais alfabēts.

Vilgāles pamatskolas direktore Aiga Žīle uzsver, ka radītā vide palīdzēs bērniem attīstīties radoši: “Vilgāles pamatskolas pirmsskolas grupas līdz šim atradās telpās blakus skolai, kam bija nepieciešams pamatīgs remonts. Tā kā pēdējo gadu laikā skolēnu skaits skolā ir samazinājies,  radām iespēju dažas skolas klases pārveidot par pirmsskolas telpām. Ar Kuldīgas novada pašvaldības atbalstu telpas tika izremontētas un pielāgotas pirmsskolas bērnu vajadzībām. Līdz šim pirmsskolai nebija sava rotaļlaukuma – bērni rotaļājās pagasta teritorijas atvērtā rotaļu laukumā. Šobrīd tiek izbūvēts rotaļu laukums pirmsskolas grupām skolas teritorijā, un pavasarī bērni tur jau varēs rotaļāties. Ar šī mācību gada sākumu pirmsskolā līdz ar jaunajām kompetencēm sākam strādāt ar Montesoripedagoģijas metodēm. Jaunās metodes ieviešanai tiek apmācīti skolotāji, iegādāti Montesori pedagoģijas materiāli un iekārtota vide tā, lai bērni varētu pilnvērtīgi attīstīties.”

Svinīgajā pasākumā, kurā skolas direktori sveica kupls pulks sabraukušo, iedrošinājuma vārdus sacīja Kurmāles pagasta pārvaldes vadītāja Dace Gūtmane. Citējot Laura Kroļa vārdus, viņa uzsvēra bērnu nozīmību: ““Skolas sirdspuksti ir skolēni, bet skolas stiprums – skolotāji. Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu, tad skolotāji ir luktura liesmiņa”. Vēlu, lai skolēnu, kas ir skolas sirdspuksti, būtu vēl vairāk.”

Projekta ietvaros ar jaunām gultiņām, skapīšiem un nepieciešamajiem mācību līdzekļiem iekārtoja ne tikai pirmsskolas grupām paredzētās telpas, bet šajās telpās veica arī iekšējo inženiertīklu atjaunošanu – atjaunotas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, pārbūvēta ventilācija. Tikmēr nākamajā pavasarī pie skolas ierīkos arī bērnu rotaļu laukumu. Būvdarbus veica firma SIA “Asfora”. Kopējās darbu izmaksas, ieskaitot plānoto bērnu rotaļu laukumu, ir nedaudz vairāk kā 98 tūkstoši eiro.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav