Papildina zināšanas par mākslas nozīmi mācību stundās

etwinning
Foto: Sanita Lugovska

Septembra beigās Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra skolotāja Sanita Lugovska piedalījās eTwinning pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Vizuālo elementu un fotogrāfiju izmantošana mācību stundās un eTwinning projektos” seminārā Siguldā, kura laikā papildināja zināšanas par mākslas nozīmi mācību stundās, kā arī pilnveidoja prasmes fotogrāfiju apstrādē un  izmantošanā mācību procesā.

Kopā ar astoņu Eiropas valstu kolēģiem tika iegūtas jaunas zināšanas par projekta metodi, par to, kā šo metodi izmantot izglītības darbā, kā veidot jēgpilnus eTwinning projektus un kāpēc ir svarīgi īstenot starptautiskās sadarbības projektus.

Pirmajā semināra dienā dalībnieki izveidoja darba grupas, kurās visas semināra dienas strādāja kopā, lai izplānotu savu projektu un šī projekta ideju prezentētu pārējiem semināra dalībniekiem.

Raksta autore kopā ar kolēģiem no Polijas, Vācijas un Latvijas izstrādāja projektu “Četri gadalaiki trīs valstu skolēnu skatījumā” (Four Seasons Through the Eyes of Three Countries), regulāri publicējot skolēnu radošos darbus un fotogrāfijas eTwinning platformā, lai projekta noslēgumā izveidotu bukletu ar skolēnu radošākajiem darbiem un interesantākajām fotogrāfijām.