Pašvaldība noslēdz jaunu ģenerālvienošanos ar pedagogu arodbiedrību

arodbiedriba
Foto: Kārlis Komarovskis

17. oktobrī Kuldīgas novada pašvaldība noslēdza jaunu ģenerālvienošanos ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Kuldīgas starpnovadu organizāciju. Jaunā vienošanās paredz vairākas priekšrocības pedagogiem.

Līguma parakstīšanā piedalījās Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Kuldīgas arodbiedrības vadītāja Aiga Šēnberga, kā arī pedagoģes Anita Gotfridsone, Kitija Dazarte, Agita Grāvere-Prenclava,  Sandra Strautmane un Sandra Poriņa.

Ģenerālvienošanās paredz pedagogiem papildu atvaļinājuma dienas par nepārtrauktu darba stāžu, īpaši atbalstīti Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra pedagogi ar vienu papildu atvaļinājuma dienu, kā arī izglītības iestāžu arodorganizāciju priekšsēdētāji – arī ar vienu papildu atvaļinājuma diena. Vēl jaunā vienošanās paredz atvaļinājuma pabalstus pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.

Sevis radošai pilnveidošanai pedagogi varēs izmantot līdz četrām dienām (pirmsskolā – līdz trīs dienām) mācību gada laikā. Tiks apmaksāti mācību atvaļinājumi semestra vai noslēguma pārbaudījumu sagatavošanai/ kārtošanai.

Vēl ģenerālvienošanās paredz pabalstus pedagogiem konkrētu personīgu dzīves gadījumu sakarā, kā arī tiek apmaksāta profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana. Tāpat tiks segti ar to saistīti komandējuma vai sabiedriskā transporta izdevumi. Tiks apdrošināta pedagogu veselība, kā arī apmaksāti ar obligāto veselības pārbaudi saistītie izdevumi (t. sk. redzes korekcijas līdzekļu iegādei līdz 50 eiro).

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav