Kuldīgas 2. vidusskolā “Erasmus dienās” top garākais pasaku ceļš

erasmus k2v
Foto: Kristīne Duļbinska

Kuldīgas 2. vidusskolas kolektīvs 11. oktobrī piedalījās Eiropas mēroga festivālā #ErasmusDienas 2019, īstenojot radošo akciju “Garākais pasaku ceļš” un vienlaikus popularizējot programmas Erasmus+ sniegtās iespējas.

Latvijas Erasmus+ projektu īstenotājiem iespēja iesaistīties #ErasmusDienās 2019 bija pirmo reizi. Erasmus+ projektu īstenotāji bija aicināti organizēt dažādus pasākumus, komunicējot Eiropas vērtības, ieguvumus no mobilitātes un Erasmus+ projektu rezultātus.

Kuldīgas 2. vidusskolas skolotāja un Erasmus+ projekta “Satiekas Eiropas pasakas”, kas noslēdzās šī gada jūnijā, koordinatore Laila Meirupska pastāstīja, ka pasākumam izvēlēta ideja veidot garāko pasaku ceļu no bērnu zīmējumiem. Pasākumā piedalījās skolēni no 1. līdz pat 7. klasei. Katra klase kādā no mācību stundā kopīgi izlasīja latviešu tautas pasaku “Eža kažociņš”, pārrunāja un analizēja tās saturu, sniegtās mācības. Pēc tam skolēni konkrētu pasakas fragmentu attēloja zīmējumos uz A3 formāta lapām. Pasākuma dienā skolēni no zīmējumiem kopīgi skolas gaitenī veidoja “Eža kažociņa” garāko pasaku ceļu. Īpaši uzdevumi bija pašiem mazākajiem un arī 7. klases skolēniem – pirmklasniekiem kopā ar skolotāju bija uzdevums mērīt, cik garš ir skolasbiedru izveidotais pasaku ceļš, bet septītklasnieki pasaku tulkoja uz angļu valodu. Pasaku ceļa veidošanu koordinēja mājturības skolotāja Ivonna Zīverte, kura bija parūpējusies arī par pasākuma vizuālo noformējumu. Viņa pastāstīja, ka vēlāk no pasaku ceļā ietvertajiem zīmējumiem taps arī izstāde.

Pēc zīmējumu novietošanas pasaku ceļā klases devās uz radošajām “pieturām” – vēroja pasakas animāciju, salika pasakas teksta fragmentus pareizā secībā, ievietoja pasakas tekstā trūkstošos patskaņus un vārdus, izteiksmīgi lasīja pasaku, apguva vecvārdus. Par aktīvu piedalīšanos skolēni varēja iegūt saldas dāvanas.

Pasākuma mērķi – rosināt skolēnu iztēli un vēlmi sadarboties, pilnveidot skolēnu lasīšanas prasmi un veicināt skolotāju savstarpējo sadarbību – sasaucas ar Kuldīgas 2. vidusskolas īstenotā Erasmus+ projekta mērķi. Projektā “Satiekas Eiropas pasakas” kuldīdznieki kopā ar kolēģiem no Itālijas, Bulgārijas un Spānijas un Turcijas dalījās pieredzē un meklēja jaunus risinājumus, kā labāk iemācīt bērniem lasīt un rakstīt. Projekta aktivitātēs piedalījās gan skolotāji, gan skolēni. Šis bija pirmais Erasmus+ projekts, kurā piedalījās Kuldīgas 2. vidusskola, un jau ir radusies iecere nākamajam projektam.

Festivāls #ErasmusDienas 2019 norisinās visā Eiropā no 10. līdz 12. oktobrim. Tajā piedalās vairāk nekā 3000 skolu.

FOTOGALERIJA

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav