VPKV skolēni Portugālē mācās par videi draudzīgu uzņēmējdarbību

Foto: Pedro Lancos

No 4. līdz 11. maijam Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas (VPKV) 10.a klases skolēni – Enija Grēta Fiļippova, Žaklīna Fiļipova, Kristaps Dergačs un Mariss Matrozis kopā ar projekta koordinatori Lienīti Bebrišu un vēstures skolotāju Martu Pujāti devās Erasmus + skolu stratēģisko partnerību projekta “Green entrepreneurs for better world” (“Zaļie uzņēmēji labākai pasaulei”) mācību braucienā uz Portugāli.

Projekta dalībniekus uzņēma Portugāles skola – Escola Profissional Amar Terra Verde. Šis bija pirmais mācību brauciens projekta ietvaros, kurā piedalījās projekta partnervalstu – Latvijas, Portugāles, Itālijas un Slovēnijas – skolēni un skolotāji. Kopumā starptautiskajā mācību pasākumā piedalījās 16 skolēni (četri no katras iesaistītās valsts) un astoņi skolotāji (divi no katras valsts).

Mācību brauciena laikā skolēni darbojās starptautiskā vidē, savstarpēji iepazinās, veidojot četras starptautiskas komandas. Jaunieši šajās komandās, kurās bija pārstāvēti visu iesaistīto valstu jaunieši, veidoja četrus starptautiskus skolēnu mācību uzņēmumus, ģenerējot biznesa idejas, kuras balstīsies aprites ekonomikas principos un būs videi draudzīgas. Mācību sesijas laikā skolēni arī devās pārgājienā pa dabas rezervātu, viesojās vīndarītavā, kā arī piedalījās izzinošās lekcijās un nodarbībās par vides aizsardzību, zaļo uzņēmējdarbību un aprites ekonomiku.  

Ar jauniešiem tikās speciālisti no tādām organizācijām kā “FAPAS” (Fund for the Protection of Wildlife) (Savvaļas dabas aizsardzības fonds) un “TERRAWISE” (organizācija, kura izstrādā stratēģijas ilgtspējīgiem ekosistēmu pakalpojumiem mainīgajā pasaulē). Skolēniem tika skaidrota kompleksā saikne starp vides dažādību, dabas resursiem un cilvēku labklājību.

Jaunieši guva izpratni par nepieciešamību rīkoties jau tagad, ja gribam glābt apkārtējo vidi, samazināt piesārņojumu. Vairākās no mācību brauciena nodarbībām uzsvars tika vērsts uz to, ka dabas resursi ir ierobežoti, līdz ar to videi draudzīgam uzņēmējam ar savu darbību jācenšas izvairīties no dabas resursu pārmērīga patēriņa, saudzējot dabas resursus un atjaunojot tos, maksimāli samazinot atkritumu rašanos. Jaunieši ieguva starptautisko un starpkultūru pieredzi, uzlaboja angļu valodas prasmes, iepazinās ar jauniem draugiem un guva izpratni par aprites ekonomiku un videi draudzīgu uzņēmējdarbību.

Bija prieks viesoties skaistajā Portugālē, kas mūs pārsteidza ar skaistu, pārsteidzošu dabu un arhitektūru, kā arī atsaucīgiem, draudzīgiem cilvēkiem.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības programmas Erasmus + atbalstu.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav