Vēl šonedēļ turpinās skolēnu pieteikšanās darbam vasarā

darzs

Vēl līdz 17. maijam turpinās pieteikumu pieņemšana 16 un 17 gadus veciem Kuldīgas novada jauniešiem, kuri vēlas izmantot iespēju vasaras brīvlaikā strādāt dažādos Kuldīgas novada uzņēmumos, lai iegūtu darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi, kā arī nopelnītu pirmo darba algu.

Iespēja ar pašvaldības atbalstu apgūt darba prasmi un iemaņas tiks nodrošinātas jauniešiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novadā un kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs. Laikā no 1. jūnija līdz 31. augustam paredzēts nodarbināt līdz 160 jauniešiem, darbu piedāvājot rindas kārtībā.

Uzņēmēji bijuši aktīvi un pieteikuši pat vairāk darba vietu nekā sākotnēji plānots, tāpēc jauniešiem ir plašas iespējas izvēlēties piemērotāko darba vietu. Darba vietas piedāvā daudzas Kuldīgas kafejnīcas un restorāni, kooperatīvs “Kuldīgas labumi”, veikali, viesnīcas un viesu nami, zemnieku saimniecības un citi uzņēmumi gan Kuldīgā, gan novada pagastos.  

Nodarbinātie skolēni strādās vienu mēnesi četras stundas dienā, 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību pēc valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes par faktiski nostrādātajām stundām.

Pieteikšanās – līdz 17. maijam Kuldīgas novada pašvaldībā pie Administratīvās nodaļas speciālistes Baibas Mālnieces (102. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai pagastu pārvaldēs pie lietvedes.

Jauniešiem jāiesniedz aizpildīta pieteikuma anketa un ārsta izziņa par veselības stāvokli

Pašvaldības izveidota darba grupa līdz 24. maijam izvērtēs skolēnu iesniegtās pieteikumu anketas. Par izvērtēšanas rezultātiem skolēni tiks informēti septiņu dienu laikā.

Noteikumi par kārtību, kādā organizējami nodarbinātības pasākumi 2019. gada vasaras brīvlaikā Kuldīgas novadā, kā arī pieteikuma anketas skolēniem atrodamas (zemāk) pielikumā.

Kuldīgas novada pašvaldība, sadarbojoties ar Kuldīgas novada uzņēmējiem, iespēju skolēniem vasaras brīvlaikā strādāt piedāvā kopš 2011. gada. 

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA SKOLĒNIEM