Novada olimpiāžu un konkursu uzvarētāji

gramata

Ģeogrāfijas olimpiāde 7., 9. klašu skolēniem, 2019. gada 25. martā

Olimpiādē piedalījās 32 skolēni no visām novada vidusskolām, Vilgāles, Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas. Olimpiādes darbus vērtēja divās klašu grupās.

7. klašu grupa:

1. vieta – Daniils Dominiks Štrāls (Kuldīgas Centra vsk., sk. Iveta Eglīte), 2. vieta – Renāte Treimane, 3. vieta – Džuljeta Katrīna Skujāne (abas no V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Māra Lagzdiņa). Atzinības saņēma Ance Špicere (Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Eglīte), Krišjānis Mikāls (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. M. Lagzdiņa), Dana Lība Blūma (Z. A. Meierovica Kabiles psk., sk. Līga Bergmane).

9. klašu grupa:

1. vieta – Toms Janušs (Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Eglīte), 2. vieta – Mārsija Ieva Jurēvica, 3. vieta – Nils Zīle (abi no Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Santa Zeidaka). Atzinības saņēma Ralfs Pīpītis, Toms Blāķis (abi no Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Eglīte).

Angļu valodas olimpiāde 9. klašu skolēniem, 2019. gada 28. martā

Olimpiādē piedalījās 25 skolēni no visām novada skolām.

1. vieta – Pauls Purviņš (Kuldīgas Centra vsk., sk. Līga Lapsa), 2. vieta – Pauls Bindars (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Aira Bērzkalne), 3. vieta – Katrīna Bžalava (Kuldīgas Centra vsk., sk. Marita Berķe). Atzinības saņēma Samanta Kaminska (Kuldīgas 2. vsk., sk. Laila Meirupska), Toms Janušs (Kuldīgas Centra vsk., sk. L. Lapsa), Rūta Mediņa (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. A. Bērzkalne), Elizabete Zirne (Vārmes psk., sk. Ilze Gluškova), Maija Goldberga, Jana Brūvere (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Agita Zubriļena).

Kulturoloģijas olimpiāde, 2019. gada 29. martā

Olimpiādē piedalījās 10 dalībnieki no Kuldīgas Centra un Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas.

1. vieta – Ernests Vēzis (Kuldīgas Centra vsk., sk. Antra Spuļģe), Marta Pūpola (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Maija Švanka), 2. vieta – Auce Mūrniece (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. M.Švanka), 3. vieta – Elizabete Rublāne (Kuldīgas Centra vsk., sk. A. Spuļģe).

Dabaszinātņu jomas priekšmetu olimpiāde 8. klašu skolēniem, 2019. gada 4. aprīlī

Olimpiādē piedalījās 16 skolēni no Kuldīgas Centra, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Ēdoles, Turlavas un Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas.

1. vieta – Megija Vaselāne, 2. vieta – Katrīna Kiričenko, 3. vieta – Nils Ošenieks (visi no Kuldīgas Centra vsk., sk. Iveta Eglīte, Silvija Bergmane). Atzinības saņēma Rūdolfs Ļebedevs (Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Eglīte, S. Bergmane), Marija Ausmane (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Ināra Iesalniece, Valdis Augsne, Evija Heniņa).

Mājturības un tehnoloģiju I olimpiāde 6. – 9. klašu skolēniem, 2019. gada 5. aprīlī

Olimpiādē piedalījās 25 skolēni no visām novada skolām. Olimpiādes darbus vērtēja divās klašu grupās.

6., 7. klašu grupa:

1. vieta – Madara Alute (Kuldīgas 2. vsk., sk. Ivonna Zīverte), 2. vieta – Ieva Ķemlere (Vārmes psk., sk. Mudīte Sadauska), 3. vieta – Laura Strazdiņa (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Ruta Lapsa). Atzinības saņēma Rebeka Muižniece-Barone (Kuldīgas 2. vsk., sk. I. Zīverte), Sabīne Ozollapa (Kuldīgas Centra vsk., sk. Gita Mazā), Inese Krista Kopmane (Ēdoles psk., sk. Aiga Ciekale).

8., 9. klašu grupa:

1. vieta – Diāna Kronberga (Kuldīgas 2. vsk., sk. I. Zīverte), 2. vieta – Ieva Valdmane, Lineta Zīberga (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. R. Lapsa). Atzinības saņēma Annija Ieva Doniņa, (Kuldīgas Centra vsk., sk. G. Mazā), Una Raikstiņa, Amanda Pērkone (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Signe Lūse).

Latviešu valodas olimpiāde 4. klašu skolēniem, 2019. gada 10. aprīlī

Olimpiādē piedalījās 20 skolēni no visām novada vidusskolā, Ēdoles, Laidu, Vārmes un Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas.

1. vieta – Dāvids Jānis Skuška (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Saiva Peskopa), 2. vieta – Sindija Zelča (Z. A. Meierovica Kabiles psk., sk. Anita Zēberga), 3. vieta – Jēkabs Krūmiņš (Vārmes psk., sk. Anita Celmiņa). Atzinības saņēma Kristiāns Kalanda (Ēdoles psk., sk. Dace Jansone), Elizabete Dravniece (Kuldīgas Centra vsk., sk. Indra tīruma) un Amanda Bredovska (Kuldīgas Centra vsk., sk. Iveta Megne).

2019. gada 12. aprīlī Kuldīgā notika Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiāde. Mūsu novada pārstāves Elizabete Midletone (Kuldīgas Centra vsk., sk. Ausma Grundmane) ieguva atzinību 5., 6. klašu skolēnu grupā un Elīza Apine (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Monta Plaude) ieguva 3. vietu 7., 8. klašu skolēnu grupā.

2019. gada 12. aprīlī notika Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konference Rīgas Tehniskajā universitātē. Kuldīgas Centra vidusskolas skolniece Alise Gailīte (darba vadītāja sk. Inga Reimane) ieguva 3. pakāpes diplomu Tiesību zinātnes nozarē un Kuldīgas Centra vidusskolas skolniece Marta Saliņa (darba vadītāja sk. Iveta Eglīte) ieguva 3. pakāpes diplomu Meža un veterināro zinātņu nozarē.

2019. gada 17. aprīlī Kuldīgā notika Kuldīgas novada, Liepājas pilsētas un Grobiņas novada 3. klašu skolēnu reģionālā matemātikas olimpiāde. Mūsu novada pārstāvji Estere Oliņa (Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola, sk. Velga Dembovska) un Toms Ugo Liekniņš (Kuldīgas Centra vidusskola, sk. Irina Hofmarka) ieguva atzinību.

2019. gada 17. aprīlī Talsos notika Kurzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiāde 7. klašu skolēniem. Mūsu novada pārstāvji Krišjānis Mikāls ieguva 2. vietu un Džuljeta Katrīna Skujāne ieguva atzinību (abi no V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, sk. Māra Lagzdiņa).

Dabaszinību olimpiāde 5. klašu skolēniem, 2019. gada 23. aprīlī

Olimpiādē piedalījās 24 skolēni no Kuldīgas Centra, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību, V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Ēdoles, Laidu Vārmes, Vilgāles un Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas.

1. vieta – Anete Rūtenberga (Kuldīgas Centra vsk., sk. Iveta Eglīte), 2. vieta – Laura Adrija Olševska (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Rita Bidzāne), 3. vieta – Krišjānis Immers (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. I. Eglīte). Atzinības saņēma Rodrigo Reimanis (Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Eglīte), Elīna Urbāne (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Santa Zeidaka), Valters Jūrmalis (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. R. Bidzāne), Ivo Rūtenbergs (Laidu psk., sk. Ņina Zemurbeja), Margarita Būmeistere (Vilgāles psk., sk. Dacīte Rozentāle).

2019. gada 24. aprīlī notika novada Publiskās runas konkurss. Konkursā piedalījās 22 skolēni no Kuldīgas 2., Kuldīgas Centra un V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Ēdoles pamatskolas. Dalībnieku sniegumu vērtēja 2 klašu grupās.

7., 8. klašu grupā:

1. vieta – Aleksandra Beiere (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Aira Bērzkalne), 2. vieta – Patrīcija Pole (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Agnese Kārkliņa), 3. vieta – Rebeka Zemīte (Kuldīgas 2. vsk., sk. Laila Meirupska). Atzinības saņēma Kristers Ģelzis un Ance Špicere (Kuldīgas Centra vsk., sk. Mārīte Zāģere).

9. – 11. klašu grupa:

1. vieta – Rainers Rozenfelds (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. A. Bērzkalne), 2. vieta – Katrīna Bžalava (Kuldīgas Centra vsk., sk. Jana Liņķe, Marita Berķe), 3. vieta – Edgars Haritons (Kuldīgas Centra vsk., sk. Monta Svilpe).

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav