Aicinām jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumus iesniegt projektu pieteikumus

pumpurs

Kuldīgas novada pašvaldība otro reizi izsludina jaunatnes iniciatīvas projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kas tiek īstenots ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, turpmāk PuMPuRS, ietvaros.

PuMPuRS atbalsta jauniešu iniciatīvu projektus, lai veicinātu aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

 • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
 • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta mērķa grupa

 • Vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. klašu skolēni un profesionālo izglītības programmu 1.-4.kursa audzēkņi ar risku priekšlaicīgi pamest mācības.

Atbalstāmās aktivitātes

 • Pasākumi, neformālās izglītības metodes (piem., nometnes, pārgājieni, āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu izglītība; personības pilnveides pasākumi; personīgo mērķu definēšana un to sasaiste ar izglītību; līdzdalības prasmes pilnveidošana u.c.)

Pieejamais finansējums

 • EUR 4600 savas idejas īstenošanai.

Projekta īstenošanas laiks:

 • no 3 līdz 18 mēnešiem

Projekta iesniedzējs var būt:

 • jaunatnes organizācija;
 • biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni;
 • jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu.

Projektu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 29. maijs.

Projektus var iesniegt:

 • personīgi Kuldīgas novada pašvaldības info centrā, Baznīcas ielā 1
 • pasta sūtījumā, adresējot Kuldīgas novada pašvaldībai, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novads, LV-3301
 • vai nosūtot elektronisku dokumentu, uz adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Konkursa dokumenti (pieejami zemāk)

 • Konkursa nolikums ar pielikumiem: 2., 3., 4.un 5.;
 • Pašvaldības izstrādātais preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP samazināšanai;
 • PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP samazināšanai;
 • Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros” - ŠEIT;
 • Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” - ŠEIT
 • Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi” - ŠEIT;

NOLIKUMS 

INFORMATĪVS MATERIĀLS

Skat. projekta PuMPuRS izstrādātos informatīvos materiālus:

 • Ievada video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem: ŠeiT
 • Video projektu iesniedzējiem – “Kas jāņem vērā gatavojot projektu?”: ŠEIT
 • “Soli pa solim” – infografika projektu iesniedzējiem
 • Infografika “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski”
 • Informatīvs materiāls pašvaldībām par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursu organizēšanu

Projektu konkursa koordinators:

 • Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas speciāliste Una Matisone
 • e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 • Tālr. 26542280
 • Baznīcas iela 9, Kuldīga.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv, facebook

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” www.pumpurs.lv

Infografika - Soli pa solim jauniešiem

Infografika - Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski