ERASMUS + programmas projekts “Jauni resursi kompetenču pieejai mācību procesā” PII “Ābelīte”

Foto: Inta Laķe

PII “Ābelīte” 2018./19.  mācību gadā pirmo reizi realizē ERASMUS + programmas projektu “Jauni resursi kompetenču pieejai mācību procesā” (Nr. 2018-1-LV01-KA101-046894).

Projekta ietvaros PII “Ābelīte” logopēde Inta Laķe apmeklēja divus kursus. Laikā no 2018. gada 22.- 30. septembrim logopēde apmeklēja kursus Slovēnijā, pilsētā Piran. Kursu tēma bija “Jauni resursi mācību stundās”. Šajos kursos piedalījās 21 dalībnieks no 5 valstīm – Vācijas, Austrijas, Igaunijas, Latvijas, Polijas. Kursu programma bija ļoti interesanta, saistoša un praktiski noderīga. Kursu laikā bija gan lekcijas, praktiskas nodarbības, grupu darbs – grupu dinamiskās spēles, nodarbības brīvā dabā un jaunu mācību metožu prezentācija. Liels uzsvars tika likts uz savstarpēju pieredzes apmaiņu. Tika iegūtas jaunas idejas, mācību metožu dažādība, iepazīta Open space metode, gūti jauni impulsi ikdienas darbam ar bērniem.

Laikā no 2019. gada 10.-16. martam apmeklēja kursus Austrijā, Grācā “Sociālās mācības mācību stundās”. Kursos piedalījās 26 dalībnieki no četrām valstīm – Vācijas, Polijas, Igaunijas un Latvijas. Kursu laikā bija lekcijas un praktiskas nodarbības par spēju stiprināšanu pēc inteliģences modeļa (H. Gardners), grupu dinamiskās spēles, uzdevumi un spēles no improvizācijas teātra, kreativitātes tehnikas, sociālās komunikācijas uzlabošanas, uztveres un koncentrēšanās spēju vingrinājumi. Apmācību procesā bija iespēja darboties pāros un nelielās grupās. Tāpat bija atvēlēts laiks arī pilsētas iepazīšanai.

Kursos, kas notiek Erasmus+ programmas projekta ietvaros, PII “Ābelīte” logopēde Inta Laķe piedalījās pirmo reizi. Tā bija brīnišķīga iespēja iegūt vērtīgu pieredzi metodisko zināšanu pilnveidošanā un bagātināšanā, kā arī svešvalodu zināšanu uzlabošanā. Kursos varēja smelties daudz pozitīvu emociju un iespaidu, iegūt plašāku skatījumu par metodisko darbu citās valstīs. Inta Laķe ar iegūto pieredzi dalījās PII “Ābelīte” ietvaros un ārpus tās. Tāpat kursu ietvaros tika nodibināti jauni kontakti, kas nākotnē var sekmēt jaunu projektu īstenošanu.  

Paldies Kuldīgas novada pašvaldībai par atbalstu un personīgi Izglītības nodaļas projektu speciālistei Santai Japeniņai.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav