Gūst jaunas zināšanas un pieredzi par skolēnu profesionālo orientāciju

Pelči, skola
Foto: Ivana Slaviča

Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra skolotāja un profesionālās pamatizglītības metodiskās komisijas vadītāja Evija Jakubovska no 3. līdz 9. martam Erasmus+ programmas projekta ietvaros apmeklēja kursus “Profesionālā orientācija izglītībā” (“Professional Orientation in Education”) Dānijā. Profesionālās pilnveides kursos tika apgūta Eiropas valstu skolu pieredze profesionālās orientācijas organizācijā, to lomā un iespējām visos izglītības līmeņos. Šajos kursos piedalījās un dalījās pieredzē dalībnieki no Spānijas, Bulgārijas, Polijas, Ungārijas, Itālijas un Horvātijas.

Profesionālās orientācijas kursu programma bija pārdomāta, radoša un praktiski noderīga. Tika sniegtas ne tikai teorētiskās zināšanas, bet bija arī aktīva darbošanās grupās un diskusijās, attīstot kritiskās un radošās domāšanas prasmes. Galvenā uzmanība tika pievērsta metodēm un dažādām praktiskām aktivitātēm (simulācijas, lomu spēles, drāmas metode), kas palīdz iepazīt sevi, izvērtēt savas prasmes un spējas un to nozīmi profesijas izvēlē, kā arī iepazīt tik mainīgo profesiju pasauli.

Izvēlēties savu karjeras ceļu nemaz nav tik viegli, it īpaši skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Lai palīdzētu šiem jauniešiem veiksmīgi iekļauties sabiedrībā un izvēlēties savām spējām un interesēm atbilstošu profesiju, mums, pedagogiem, izglītības iestādē jāveic profesionālās orientācijas un karjeras izglītošanas darbs.

Kursu apmeklēšana bija iespēja satikt kolēģus no citām Eiropas valstīm, uzzināt par inovācijām profesionālajā orientācijā un veidot jaunas sadarbības iespējas un projektus tiešsaistes sadarbības platformā eTwinning.net.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav