E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas audzēkņiem labi rezultāti vairākos konkursos

e vignera
Foto: Ina Ozola

Pavasara mēneši E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā allaž piesātināti muzikālām aktivitātēm. 21. februārī Ventspilī notika Ziemeļkurzemes reģiona jauno pianistu konkurss “No Prelūdijas līdz …”. Konkursā veiksmīgi piedalījās vairāki kuldīdznieki. 2. vieta Kārlim Gūtmanim (skolotāja Larisa Gailīte), 3. vieta Laumai Gabrielai Kurzemniecei (skolotāja Māra Šlakorcina) un Oliveram Purviņam (skolotāja L. Gailīte), bet atzinības raksts - Endijai Megnei (skolotāja L. Gailīte).

Savukārt 21. un 22. februārī Rīgā 11. Starptautiskajā saksofonmūzikas festivālā “Saxophonia” Latvijas mūzikas skolu saksofona klašu audzēkņu konkursā E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolu pārstāvēja pasniedzējas Līgas Aleksandras Jāvaldes audzēknes Una Lorberga, kura ieguva atzinības rakstu, un Ilva Ešenvalde.

28. februārī par neparastu un iedvesmojošu akcentu E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas dzīvē kļuva koncerts-izstāde “Izkrāsojam skaņas – izspēlējam krāsas“. Pasākuma idejas autore ir skolotāja Līga Saulgrieze. Viņa uzrunāja Mākslas skolas skolotājas, un radās sadarbība - vieni spēlē, otri zīmē. Mākslas skolas 6. kursa audzēkņi (skolotāja Inga Pūce) izlozēja audioierakstā piedāvātās mūzikas skolas 7. klases pianistu mācību etīdes. Tad, klausoties to, savas sajūtas atveidoja gleznā. Koncertā, skanot etīdēm, tika atklāti molberti ar gleznām. Iespaidi – kolosāli! Vairums bija pārsteigti un iepriecināti gan par jauno mākslinieku fantāzijas lidojumu un varēšanu, gan par mūzikas skolas audzēkņu spēli, kas lieliski mijiedarbojās. Koncertā muzicēja 7.  klases pianisti Megija Vaselāne, Ketija Celma, Krišjānis Mikāls, Tomass Alksniņš (visiem skolotāja Larisa Gailīte), Agnese Gausmane (skolotāja Māra Šakorcina), Ance Jūrmale un Renāte Treimane (skolotāja Marta Ozoliņa), Amanda Pērkone (skolotāja Daiga Šmēdiņa), Leons Kļaviņš (skolotāja L. Saulgrieze). Skaņas gleznās ietērpa Kuldīgas Mākslas skolas 6.  kursa audzēkņi - Elizabete Smirnova, Simona Skudika, Meldra Zundovska, Emīls Ivanovskis, Ričards Berķis, Anna Narmonta, Elīna Šķilta, Alise Riekstiņa, Megija Bumbiere, Elīza Neilande, Aleksis Gūtmanis, Sindija Žežulka, Sanija Robežniece, Laura Strazdiņa, Nika Plivča, Rebeka Muižniece-Barone un Ksenija Matroze.

5. martā Saldus mūzikas skolā notika 14. Kurzemes reģiona un Žemaitijas mūzikas skolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss. Konkursā kuldīdznieki izcēlās ar ļoti labiem rezultātiem. 1. vieta Ilvai Ešenvaldei (skolotāja L. A. Jāvalde, koncertmeistare Stella Pavloviča), 2. vieta Unai Lorbergai (skolotāja L. A. Jāvalde, koncertmeistare S. Pavloviča), bet 3. vieta Emīlam Petrikam (skolotājs Uldis Kleinbergs, koncertmeistare Līga Saulgrieze).

8. martā E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā izskanēja jau 11. Kurzemes reģiona mūzikas skolu vispārējo klavieru un klavieru festivāls “Notici sev”. Šogad tajā piedalījās 35 audzēkņi un 26 pedagogi no visdažādākajām Latvijas pilsētām. Festivāla organizatores bija L. Saulgrieze, M. Šlakorcina un L. Gailīte. Katru gadu festivālam ir cita tēma, šogad tā bija “Baltijas valstīm – 101”. Dalībnieki un klausītāji varēja tuvāk iepazīt lietuviešu, igauņu un latviešu komponistu mūziku. Festivāla būtība ir veidot kontaktus, rosināt pedagogus atklāt jaunus, nedzirdētus skaņdarbus. Kuldīgu festivālā pārstāvēja Alise Cine, Alise Spiridoviča, Linda Lasmane (visām skolotāja M. Šlakorcina) un Alise Ābolte (skolotāja L. Saulgrieze).

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav